Tulosta
Yksi Patrian keskeisistä vahvuuksista on turvallisuuskriittisten asiakkaiden erityistarpeiden syvällinen tuntemus. Neljä patrialaista kertoo, miten tämä otetaan huomioon Patrian tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Huippuluokan tuotteet perustuvat pitkäjänteiseen kehitystyöhön

Patrian tuotevalikoimaan kuuluvat alansa huippua olevat tiedustelu-, valvonta - ja johtamisjärjestelmät, joiden avulla modernilla taistelukentällä ja puolustusvalmiuden ylläpidossa voidaan muodostaa reaaliaikainen tilannekuva.
Patrian C5ISTAR-tuote- ja palvelulinjan johtaja Hannu Tanhuamäki kertoo, että Patrialla on pitkä historia sekä radioteknisten että vedenalaisten tiedustelu- ja valvontajärjestelmien kehittämisestä.

– Osaaminen pohjautuu pitkään yhteistyöhön Suomen puolustusvoimien kanssa.
Esimerkiksi Patrian ARIS-tuoteperhe tarjoaa elektroniseen tiedusteluun tehokkaat työkalut siepata, tallentaa ja analysoida tutkasignaaleja reaaliaikaisesti.
Patria tunnetaan myös Sonac-järjestelmistä, jotka liittyvät vedenalaiseen valvontaan, sukellusvenetorjuntaan ja miinanraivaukseen.

Patria CRAWLR on puolestaan kybertiedusteluohjelmisto, joka kerää kohdistettua ja tarkkaa informaatiota esimerkiksi nettisivuilta, sosiaalisesta mediasta ja dark web -sivuilta.
– Patrian kilpailukykyisille ja kustannustehokkaille ratkaisuille on markkinoilla kasvavaa kysyntää, sillä nykyaikaisessa toimintaympäristössä tiedustelu- ja valvontajärjestelmät on välttämätöntä pitää suorituskyvyltään kilpailukykyisinä.

Suorituskykyinen asejärjestelmä vaatii jatkuvaa kehittämistä

Nykyaikaisella taistelukentällä asejärjestelmiltä edellytetään entistä parempaa suorituskykyä ja täydellistä integroitumista taistelujärjestelmiin, toteaa Patrian asejärjestelmistä vastaava johtaja Lauri Pauniaho.
Vastaus haasteeseen on Patria NEMO -kranaatinheitinjärjestelmä, joka nostaa heittimien liikkuvuuden, suojauksen ja tulivoiman uudelle tasolle sekä maalla että merellä.
– Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta ajoneuvoon asennettavalla kranaatinheittimellä pystyy ampumaan tarkasti myös liikkeestä. Vastaavaa ominaisuutta ei löydy kilpailijoilta. 

Asiakkaan tarpeisiin vastaavan kokonaisuuden hallinta on Patrian ehdoton vahvuus

Patria NEMO on tornirakenteinen 120 mm:n kranaatinheitinjärjestelmä. Liikkeestä ampuminen edellyttää tornin tehokasta stabilointijärjestelmää. Tarkka ammunta vaatii myös kehittynyttä laskentajärjestelmää jatkuvasti muuttuvien ampuma-arvojen määrittämiseksi.
– Olemme kehittäneet erinomaisen aseen ympärille toimivan kokonaisuuden, joka sisältää Patrian oman teknologian ohella muidenkin toimittajien osakokonaisuuksia. Asiakkaan tarpeisiin vastaavan kokonaisuuden hallinta on Patrian ehdoton vahvuus.

Patrian toimintamalli perustuu paikallisiin kumppanuuksiin

Patrian etabloitumiseen uusille markkinoille kuuluvat oleellisesti yhteistyökumppaneiden hankinta ja paikallinen verkostoituminen. Tätä toimintamallia toteutetaan myös Slovakiassa, sanoo Patrian projektijohtaja Annamaija Mäki-Ventelä.
Patria on tehnyt sopimuksen Slovakian puolustusvoimien kanssa 76 panssaroidun Patria AMVXP 8x8 -taisteluajoneuvon toimittamisesta siten, että paikalliset kumppanit toimittavat kokonaisuuteen muun muassa ase-, informaatio- ja koulutussimulaattorijärjestelmät. Ajoneuvoalustan ydinteknologia on Patrian vastuulla.
– Yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa luomme pitkäkestoisen ratkaisun, joka tarjoaa Slovakialle huoltovarmuutta, työpaikkoja ja kouluttautumismahdollisuuksia. Kuuntelemme asiakasta aina tarkasti ja otamme huomioon kunkin maan erityistarpeet.

Toimitettavien ajoneuvojen elinkaaripalvelut tarjoavat Slovakiassa työtä useiden vuosikymmenien ajaksi.
– Yhteistyössä fokus on paljon toimitusprojektia pidemmällä. Paikalliset kumppanit voivat jatkossa tarjota tuotteitaan ja palvelujaan myös laajemminkin Patrian globaalissa toimitusketjussa.

Kuuntelemme asiakasta aina tarkasti ja otamme huomioon kunkin maan erityistarpeet

Asiakas arvostaa vahvaa kokemusta hävittäjämoottoreiden huollossa

Patria Belgium Engine Center (PBEC) on vastannut pitkään F-16- ja F-15-hävittäjien F100-moottorien huolto-, korjaus- ja peruskorjauspalveluista. PBECin toimitusjohtaja Menealos Sidiropoulos sanoo, että Patrian ehdoton vahvuus on huollettavien moottoreiden perusteellinen tunteminen.
– Olemme huoltaneet hävittäjämoottoreita neljä vuosikymmentä. Sitä ennen valmistimme niitä. Asiakkaamme ovat tottuneet luottamaan vahvaan osaamiseemme.
Sidiropoulos korostaa, että huollon ohella Patria pystyy tarjoamaan myös lentokonemoottoreihin liittyvää insinööriosaamista.
– Tietyissä tilanteissa osaa ei välttämättä tarvitse vaihtaa uuteen, vaan nykyinen osa voidaan korjata alkuperäisen laitevalmistajan hyväksymällä tavalla.

Patrian joustavan toimintamallin hyödyt korostuvat etenkin nyt, kun varaosien ja komponenttien saatavuus on vaikeutunut ja hinnat nousseet tuntuvasti.
– Jotkin osat ovat kallistuneet jopa 30–40 prosenttia. Lentokoneita on kuitenkin operoitava ja huollettava suunnitellusti. Pystymme tarjoamaan kustannustehokkaita ja luotettavia ratkaisuja, joihin kilpailijamme eivät pysty.