Tulosta
Puolustusvoimien ohella Patria toimittaa Suomessa huippuluokan ratkaisuja muillekin turvallisuus­viranomaisille. Patrian erikoisalaa ovat suorituskykyä parantavat tiedustelu­, valvonta­ ja johtamisjärjestelmät.

Kun jotakin vakavaa tapahtuu, asiaa selvittävien viranomaisten on toimittava tehokkaasti ja pystyttävä tekemään sujuvaa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Tähän tarvitaan tehokas kenttäjärjestelmä, jonka avulla kenttäjohtajat pitävät langat käsissään vaativissakin operaatioissa.
Näihin tarpeisiin vastaa turvallisuusviranomaisten yhteinen tietojärjestelmä ja päätelaitesovellus KEJO, jossa Patria on toiminut avaintoimittajana. Järjestelmä mahdollistaa kenttätoimintojen tehokkaan johtamisen, tilannekuvan ylläpidon ja tietojen syöttämisen eri järjestelmiin. Sen avulla viranomaiset voivat vaihtaa tietoja ja viestiä keskenään reaaliaikaisesti.
KEJO-järjestelmän käyttäjiä ovat poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja Tulli.

Patria on toiminut avaintoimittajana turvallisuusviranomaisten yhteisessä KEJO -järjestelmässä.

 

Lisää kustannustehokkuutta ja suorituskykyä 

KEJO on hyvä esimerkki ratkaisuista, joita Patria tarjoaa turvallisuusviranomaisille.
– Patrialla on vuosikymmenien kokemus vaativista järjestelmä- ja laitetoimituksista eri maiden puolustusvoimille. Se on antanut meille vahvan pohjan ratkaisujen kehittämiselle myös muiden turvallisuusviranomaisten erityistarpeisiin, Patrian Joint & Security -toimintojen johtaja Mikko Viitaniemi sanoo.
Joint & Securityn vastuulla ovat Patrian asiakkuudet Suomen turvallisuusviranomaisiin. Viitaniemen mukaan kaikki asiakkaalle lisäarvoa tuovat tuotteet ja palvelut saa yhden luukun periaatteella.
– Kantava periaate on asiakkaan saama lisäarvo. Esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen avulla heille voidaan tuottaa lisää kustannustehokkuutta ja suorituskykyä.

Ohjelmisto-osaaminen Patrian erikoisalaa

Patrian ja turvallisuusviranomaisten yhteistyössä korostuvat erilaiset digitaaliset ratkaisut. Patrian erikoisosaamisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi ja elinkaaren tuki.
Turvallisuuskriittiset järjestelmät ovat entistä riippuvaisempia ohjelmistoista ja muista digitaalisista ratkaisuista, mikä on avannut Patrialle lisää yhteistyömahdollisuuksia kehittää uusia järjestelmiä viranomaisten käyttöön.
– Erikoisalaamme ovat tietojärjestelmät, joita turvallisuusviranomaiset tarvitsevat operatiivisen toiminnan järjestämiseen. Keskeistä on toimintavarmuus. Järjestelmien tulee olla käytettävissä kaikissa tilanteissa, jotta kansalaisten turvallisuudesta voidaan huolehtia, Patrian kotimaan turvallisuusviranomaisista vastaava myyntijohtaja Timo Aaltonen sanoo.
Uudet digitaaliset työkalut mahdollistavat datan tehokkaan käsittelyn ja automaattisten johtopäätösten tekemisen. Esimerkkejä ovat erilaiset analytiikkatyökalut, algoritmit, koneoppiminen ja tekoäly.

Patrian erikoisalaa ovat suorituskykyä parantavat tiedustelu­, valvonta­ ja johtamisjärjestelmät.

 

Patrialta tehokas työkalu avointen lähteiden tiedusteluun

Edistyneen analytiikan avulla turvallisuusviranomaiset pystyvät hahmottamaan entistä paremmin kaikkea, mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Datatulvaa pystytään näin käsittelemään selkeäksi ja ymmärrettäväksi päätöksentekoa tukevaksi informaatioksi. 
Hyvä esimerkki turvallisuusviranomaisten työtä helpotta-vasta huipputuotteesta on Patria CRAWLR, joka on kehitetty tiedon kustannustehokkaaseen ja nopeaan keräämiseen esimerkiksi nettisivuilta, sosiaalisesta mediasta ja dark web -sivuilta. CRAWLR on avointen lähteiden (OSINT) tiedonkeräämiseen ja analysointiin kehitetty järjestelmä.
CRAWLR voidaan skaalata ja muunnella useisiin viranomaisten käyttötarkoituksiin. Se sopii esimerkiksi puolustusvoimien, poliisin, tullin ja rajavartioston kaltaisten viranomaisten käyttöön. Ohjelmiston tuottaman datan avulla voidaan tunnistaa trendejä, ennustaa tapahtumia, havaita rikollistoimintaa ja parantaa tilannetietoisuutta mahdollisista uhista.
– Keskeinen hyöty käyttäjälle on nopeus ja tehokkuus, Aaltonen sanoo.
CRAWLR kustomoidaan aina tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Myös ylläpito on tärkeässä roolissa, sillä ilman jatkuvaa päivitystä ohjelmisto vanhenisi nopeasti toimintaympäristön muuttuessa nopeasti.
– Patrian kantavana ajatuksena on toimittaa asiakkaalle suorituskykyä, ei pelkkää ohjelmistoa, Viitaniemi korostaa.

Viranomaisten varauduttava uudenlaisiin uhkiin 

Mikko Viitaniemi nostaa esille Puolustusvoimien kanssa tehtävän laaja-alaisen ja tiiviin tutkimus- ja kehitystyön teknologioista ja niiden sovelluskohteista. Tästä saatavaa osaamista voidaan hyödyntää myös muiden viranomaisten suorituskyvyn parantamisessa.
– Suomen on varauduttava entistä paremmin laaja-alaiseen vaikuttamiseen. Sotilaallisen varautumisen ohella se edellyttää esimerkiksi kyberuhkien torjuntaa, Viitaniemi huomauttaa.
Timo Aaltosen mukaan tässä auttaa viranomaisten välillä toimiva yhteistyö, joka on Suomessa kansainvälisesti korkeaa tasoa. Yhteisen KEJO-järjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto ovat tästä hyvä esimerkki.
– Suomessa viranomaiset puhaltavat yhteen hiileen ja tukevat yhdessä yhteiskunnan turvallisuutta. Yhteistyö lähtee jo lainsäädännöstä, Aaltonen sanoo.

Potentiaalia myös vientituotteeksi

Suomalaisille turvallisuusviranomaisille kehitetyt tuotteet ja palvelut ovat Patrialle myös tärkeä referenssi kansainvälisillä markkinoilla, joilta yhtiö hakee tulevina vuosina merkittävää kasvua.
– Suomessa hyvin toimiva konsepti on potentiaalinen vientituote. Keskeinen kilpailuvaltti on, kun järjestelmää on kehitetty yhdessä käyttävien asiakkaiden kanssa, Aaltonen sanoo.
Mikko Viitaniemen mukaan Puolustusvoimien käyttämien järjestelmien ohella myös muiden turvallisuusviranomaisten järjestelmiltä edellytetään tulevaisuudessa, että ne ovat yhteensopivia puolustusliitto Naton standardien kanssa. Tämä on iso trendi tulevina vuosina kaikissa Naton jäsenmaissa.
– Patrialla on Nato-yhteensopivien teknologioiden ja järjestelmien kehittämisestä jo vuosien kokemus. Toinen vahvuutemme on, että pystymme tarjoamaan monipuolisesti ratkaisuja kaikille turvallisuusviranomaisille, Viitaniemi toteaa.

Mikko_Viitaniemi
Timo_Aaltonen

MIKKO VIITANIEMI

Senior Vice President, Director, Business Area Leader, Joint & Security

TIMO AALTONEN

Sales Director, Security & Public Safety