Tulosta
Senop Oy on kehittänyt tiiviissä yhteistyössä Saabin kanssa täysin uudentyyppisen älytähtäimen Carl-Gustaf® panssarintorjunta- ja tukiaseen M4 ja M3-aseversioille. Senop Advanced Fire Control Device Thermal Imager (AFCD TI) on ensimmäinen yhteen integroidulla päivä-, sekä pimeännäkökyvyllä varustettu älytähtäin Carl-Gustaf-asejärjestelmälle. AFCD TI on yhteensopiva myös AT4 -kertasingon kanssa.

Carl-Gustaf-asejärjestelmä uudelle tasolle

Teksti: Senop Kuvat: Tomi Tuuliranta jaToni Helaakoski, 4k-media

Carl-Gustaf on todellinen jalkaväen monitoimityökalu suuren ampumatarvikevalikoimansa johdosta. Tilanteesta ja maalista riippuen järjestelmän käyttäjä voi valita esimerkiksi panssarintorjunta-, sirpale-, savu- tai valaisuammuksen ja tulevaisuudessa myös ohjautuvan tai ohjelmoitavan ampumatarvikkeen.

Vaativissa ja nopeasti muuttuvissa taistelukentän olosuhteissa tähtäämisen nopeus ja asejärjestelmän osumatarkkuus ovat ratkaisevia. Etäisyys kohteeseen on kyettävä arvioimaan tarkasti. Kohteen liiketila sekä nopeus asettavat myös omat haasteensa tulen osuvuudelle. Älykäs laskintähtäin on vastaus edellä esitettyihin vaatimuksiin, ja Senop AFCD TI mahdollistaa automatisoidun tähtäyksen niin valoisalla kuin pimeällä 24/7/365.

Senop käynnisti AFCD TI:n kehitystyön 2019 ja nyt, vuoden 2022 alussa, tähtäimen kvalifiointi Carl-Gustaf-asejärjestelmälle on viimeistelyä vaille valmis.

“Meille on tähtäin- ja sensorivalmistajana äärimmäisen tärkeää ymmärtää aseen mahdollisuudet, rajoitteet ja käyttöperiaatteet taistelukentällä. Tästä näkökulmasta yhteistyömme Saabin kanssa on ollut erinomaista ja todella ammattimaista. Me arvostamme suuresti Saabin kanssa tehtyä yhteistyötä, mikä on osaltaan mahdollistanut näin nopean AFCD TI:n kehitystyön,” toteaa Senopin toimitusjohtaja Aki Korhonen.

Carl-Gustaf-asejärjestelmällä on pitkä ja kunniakas historia taistelukentän monitoimityökaluna

”Carl-Gustaf-asejärjestelmällä on pitkä ja kunniakas historia taistelukentän monitoimityökaluna. M4 ase on uusin aseversio järjestelmän kehityshistoriassa. M4 painaa alle 7 kg ja siihen on tuotu uusia käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia. Me haluamme kehittää jatkuvasti tämän erinomaisen asejärjestelmän kyvykkyyttä ja Senop AFCD TI nostaa järjestelmän suorituskyvyn taas aivan uudelle tasolle,” korostaa Saabin Ground Combat -liiketoimintayksikön johtaja Michael Höglund.

AFCD TI on kehitetty vastaamaan taistelijan vaatimuksiin

Älykkään laskintähtäimen ensisijainen tehtävä on lisätä asejärjestelmän osumatarkkuutta, pienentää ammunnan valmisteluun ja tähtäämiseen kuluvaa aikaa sekä minimoida inhimillisten virheiden mahdollisuus. Käyttäessään AFCD TI -älytähtäintä, operaattori mittaa etäisyyden maaliin ja kohteen ollessa liikkuva, seuraa sitä kahdesta neljään sekuntia. Tämä kaikki tapahtuu etäisyydenmittauspainiketta painamalla ja maalia seuraamalla. Järjestelmä laskee automaattisesti korotuskulman ja ennakon, antaen tähtäimen näyttöön niin sanotun ampumaristikon, jonka operaattori siirtää maalin keskipisteeseen ja laukaisee aseen. Toki aseen käyttäjä voi mitata etäisyydet tuhoamisalueelle etukäteen ja määrittää etäisyyden manuaalisesti tähtäimelle, jolloin AFCD TI toimii täysin passiivisesti. AFCD TI huomioi ampumatarviketyypin, ruudin lämpötilan, aseen kallistuskulman ja ilmanpaineen, joilla on osaltaan merkitystä ballistiseen laskentaan.

Kyky havainnoida toiminta-aluetta ja oikea tilannetieto kaikissa olosuhteissa ovat keskeisiä taistelutilanteessa. AFCD TI on tällä hetkellä markkinoiden ainoa Carl-Gustaf-asejärjestelmän älytähtäin, johon on yhteen integroituna päivä- ja lämpökamera. Operaattori voi vaihtaa napin painalluksella päiväkuvan lämpökuvaan ja päinvastoin. AFCD TI mahdollistaa myös kuvafuusion, missä päiväkameran ja lämpökameran kuvat on fuusioitu yhteen. Kuvafuusiossa lämpimät kohteet erottuvat päiväkuvassa ja tämä on erittäin tärkeä ominaisuus hämärällä ja tunnistettaessa maastoutettuja tai naamioituja kohteita. AFCD TI-älytähtäimen kuvan suurennos on optimoitu Carl-Gustaf-asejärjestelmän ampumaetäisyyksille. Sekä päivä- että lämpökameran kuvan suurennos on 3X ja järjestelmässä on myös 2X suurentava digitalinen zoomaus.

Taistelijoiden henkilökohtainen varustus on nykyisin sen verran painava, että jokaista ylimääräistä kilogrammaa tulisi välttää. AFCD TI on ominaisuuksiinsa suhteutettuna markkinoiden kevein älytähtäin Carl-Gustaf-asejärjestelmään. AFCD TI painaa ainoastaan 1,5 kg ja on kooltaan hyvin pieni.

Yksinkertaisuus ja käytön helppous ovat äärimmäisen tärkeitä ominaisuuksia taisteluvälineille: tarvitaan ainoastaan kaksi painiketta, etäisyysmittauspainike ja nelisuuntakytkin.

Senop

Yksinkertaisuus ja käytön helppous ovat äärimmäisen tärkeitä ominaisuuksia taisteluvälineille. AFCD TI on suunniteltu käytöltään äärimmäisen yksinkertaiseksi ja ergonomialtaan helppokäyttöiseksi. Carl-Gustaf-aseen etukahvaan on integroitu kaukokäyttölaite, jonka avulla AFCD TI:n toiminnallisuuksia käytetään. AFCD TI:n operointiin tarvitaan ainoastaan kaksi painiketta, etäisyysmittauspainike ja nelisuuntakytkin.

AFCD TI on rakenteeltaan kovaa käsittelyä ja ympäristörasituksia kestävä laite. Pohjoismaissa kehitetyissä puolustustarvikkeissa huomioidaan aina arktisten olosuhteiden vaatimukset. Energian hallinta ja laitteen luotettavuus ovat kriittisiä tekijöitä kylmissä olosuhteissa.

Yksikertaisuutensa vuoksi AFCD TI on helppo kouluttaa käyttäjilleen. Tulevaisuudessa Carl-Gustaf AFCD TI -kombinaatio voidaan integroida osaksi Saabin taistelusimulaattorijärjestelmää. Tähtäinkuvan nauhoittaminen on myös mahdollista AFCD TI -älytähtäimellä. Tallennettua videokuvaa esimerkiksi kovapanosammunnoista voidaan käyttää koulutuksen tukena.

Jatkuva kehitystyö ja käytön tuki

AFCD TI on kehitetty mahdollisimman modulaariseksi. Tämä mahdollistaa uusien komponenttien, osajärjestelmien ja ohjelmistojen päivittämisen laitteeseen sen elinjakson aikana. Päivitysmahdollisuus pidentää laitteen elinjaksoa ja samalla pienentää elinjaksokustannuksia.

Ampumatarvikkeiden ohjelmointi (esim. ilmaräjähteet), ammustyypin automaattinen tunnistus ja ammuksen ruudin lämpötilan tunnistus ovat ominaisuuksia tulevaisuuden ampumatarvikkeille. AFCD TI tukee jo nyt automaattista tiedonsiirtoa ampumatarvikkeesta ja aseesta älytähtäimelle.

Pian markkinoilla

AFCD TI tekee jokaisesta Carl-Gustaf-operaattorista mestariampujan. Automaattinen ballistinen laskenta poistaa kaiken arvailun ja arvioinnin siitä, mikä on etäisyys kohteeseen, mikä sen liikenopeus todellisuudessa on ja millä ennakko- ja etäisyysarvolla maaliin tulisi tähdätä. AFCD TI:llä laskenta tapahtuu nopeasti ja varmasti yhtä nappia painamalla.

Syvällinen yhteistyö Senopin ja Saabin välillä on mahdollistanut kaikkien edellä esitettyjen ominaisuuksien kehittämisen nopealla aikataululla.

Syvällinen yhteistyö Senopin ja Saabin välillä on mahdollistanut kaikkien edellä esitettyjen ominaisuuksien kehittämisen nopealla aikataululla. Loppuhyväksyntä on viimeistelyä vaille valmis ja AFCD TI tulee markkinoille vuonna 2022. Hyvällä syyllä voidaankin todeta, että AFCD TI on markkinoiden ainoa yhteen integroidulla päivä-, sekä pimeännäkökyvyllä varustettu älytähtäin Carl-Gustaf-asejärjestelmälle, joka mahdollistaa 24/7-toimintakyvyn, ballistisen laskennan ja fuusiokuvan yhdellä ainoalla laitteella.

Lisätietoja laitteen teknisistä ominaisuuksista löytyy AFCD TI -tuote-esitteestä https://senop.fi/wp-content/uploads/senop-afcd-ti-mMOz749l.pdf ja tuotevideosta https://youtu.be/VLdP2-_OpxI.