Tulosta
Patria – suomalainen puolustusalan yritys ja miehittämättömien panssariajoneuvojen kehitystyön edelläkävijä – on valmis esittelemään huipputekniset ratkaisunsa, joilla etäohjaus ja autonomiset toiminnot saadaan tuotua laajalla rintamalla myös miehitettyjen panssariajoneuvojen piiriin. Miehittämättömät robotit ovat alalla jo yleisesti käytössä, mutta Patrian ohjelmistopohjainen ratkaisu voidaan integroida sekä uusiin että vanhempiin panssariajoneuvoihin niiden miehitettyä käyttöä ja toimintaa rajoittamatta.

Patrian Land-liiketoiminnan teknologiajohtaja Matti Saarikon mukaan yrityksen tavoite on tarjota puolustusvoimille ratkaisu, jossa kuljettaja voi tilanteen mukaan vaihtaa kuljettajaohjauksesta etäohjaukseen tai autonomiseen toimintaan. Järjestelmä voidaan myös integroida muiden toimittajien hallinta-arkkitehtuureihin, jolloin käyttäjä voi standardoida eri järjestelmissä käytettävät hallintajärjestelmät. 

”Etäohjaus ja autonomiset hallintatoiminnot ovat epäilemättä yksi puolustusalan tärkeimmistä suuntauksista, joka auttaa säästämään ihmishenkiä taistelutoiminnan lisäksi myös siviiliolosuhteissa kuljettajaa avustavien ADAS-toiminnallisuuksiensa kautta. Mielestämme tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa uusien miehittämättömien ajoneuvojen hankkimista. Jos tällaisen ratkaisun halutaan olevan järkevä ja kustannustehokas, modernien ohjaustekniikoiden integroiminen jo käytössä olevaan ajoneuvoon päivityksen yhteydessä on mahdollista, jolloin näiden ajoneuvojen elinkaarta voidaan pidentää laajentamalla niiden käytettävyyttä uusilla toiminnoilla”, Saarikko selittää.

Saarikon mukaan autoteollisuuden piirissä jatkunut digitalisoinnin ja sähköistämisen nopea kehitys on tehnyt tällaisten tekniikoiden soveltamisen nykyaikaisiin ajoneuvoihin entistä helpommaksi. Luonnollisesti jotkin vanhemmat ajoneuvot vaativat hieman enemmän työtä. 

”Koska Viron puolustusvoimat on hankkimassa uusia panssariajoneuvoja lähivuosina, nyt on paras aika tarkastella uusimpiin tekniikoihin liittyviä tulevaisuuden vaatimuksia ja kartoittaa yksityiskohtaisesti Viron maavoimien yksiköiden suorituskykyvaatimuksia. Patria 6x6 on ollut puolustusvoimien kanssa käydyissä keskusteluissa mukana mahdollisena panssaroituna pyöräajoneuvoratkaisuna, ja se toimiikin hyvänä lähtökohtana, kun ajoneuvon miehittämättömyyteen ja etäohjattavuuteen liittyviä valmiuksia aletaan lisätä tulevaisuutta ajatellen”, Saarikko kertoo.

Patrian etäohjaustekniikkaa on testattu 4G- ja 5G-verkoissa sekä taktisessa verkossa, ja ajoneuvon ja sen ohjauspaneelin välinen etäisyys voi olla jopa 1000 kilometriä.

”Jotta varmistetaan tehokas etäohjaus näkyvyydestä tai sääolosuhteista riippumatta ja kaikki esteet ja vaarat voidaan havaita riittävällä tarkkuudella myös vaikeimmissa maastoissa erilaiset sensorit ja kamerat paikantavat ajoneuvoa ja kartoittavat sen ympäristöä jatkuvasti luodakseen etäohjaajalle informatiivisen, kolmiulotteisen kuvan. Ympäristön tarkan kartoituksen varmistamiseksi käytämme esimerkiksi Lidar-sensoreita, mutta tiettyjen tilanteiden turvallisuuden takaamiseksi hyödynnämme myös passiivia sensoreita, esimerkiksistereokameroita ja muita passiivisia sensoreita, joita vihollinen ei voi havaita”, Matti Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan panssaroidun, 20–30 tonnia painavan 8x8-ajoneuvon tehokas etäohjaus sellaisessa vaativassa maastossa ja toimintaympäristössä, jossa se kykenee operoimaan, on paljon vaikeampaa kuin erilaisten hitaampien ja pienempien ajoneuvojen operointi, koska ajoneuvosta kuljettajalle välittyvä fyysinen palaute on miltei yhtä tärkeä, kuin näköaistin kautta tulevien havaintojen kanssa.

”Dynaamisessa toimintaympäristössä toimittaessa on kaikki ajoneuvon tilaan ja sen käyttöön tarvittavat tiedot saatava reaaliajassa ilman, että etäohjaajaa kuormitetaan tarpeettomasti esimerkiksi viesteillä tai merkkivaloilla, jotta hän voi reagoida nopeasti ja tarkasti.  Tästä syystä kehitämme haptisia tekniikoita, jotka antavat etäohjaajalle tuntoaistin kautta välittyvää palautetta samaan tapaan kuin ajoneuvossa fyysisesti kuljettajana oltaessa. Palaute voi tulla istuimen tai konsolin kautta, ohjauspyörän tai jarrupolkimen voimana, tai jollain muulla tavalla, jonka perusteella etäohjaaja voi kuljettaa ajoneuvoa aina kuhunkin maastonkohtaan sopivalla tavalla”, Saarikko kertoo.

Patrian etäohjauksen ja autonomisen ajamisen ratkaisuissa on otettu myös huomioon tarve suojautua elektronisen sodankäynnin uhilta.

”Miehittämättömän ajoneuvon toiminnan estäminen tai häiritseminen on nykyisin suhteellisen helppoa elektronisen sodankäynnin keinoin, kuten radiotaajuuksisilla EMP- tai HPEM-aseilla. Patria on jo vuosikymmeniä kehittänyt tekniikoita näiltä uhilta suojautumiseen, ja ratkaisumme ovat osoittaneet luotettavuutensa useiden eri maiden puolustusvoimien panssariajoneuvoissa”, Saarikko lisää.