Tulosta

Pitkän uran Patrian ajoneuvojen tuotekehityksessä tehnyt Matti Saarikko korostaa muuttuvien asiakastarpeiden huomioimista kaikessa kehitystyössä. Työn alla on nyt etäohjattava ajoneuvo, jonka prototyyppi kerää huomiota maailmalla.

Autotekniikka-alan insinööriksi opiskellut Matti Saarikko on työskennellyt Patrian Land-liiketoiminnan tuotekehityksessä vuodesta 2002 alkaen. Hän aloitti järjestelmäsuunnittelijana ja siirtyi neljän vuoden kuluttua tuotekehityspäälliköksi.

Siitä lähtien hän on toiminut esimiestehtävissä, ensin osastopäällikkönä ja viimeksi kuluneet kuusi vuotta teknologiajohtajana.

– Nykyisessä työssäni päätehtäväni on visioida, mihin suuntaan toimialamme kehittyy, mitä muutokset tarkoittavat Patrialle ja miten meidän tulee ottaa ne omassa toiminnassamme huomioon.

Myös tuotekehitykseen liittyvä yhteistyö ja kuhunkin hankkeeseen sopivien kumppaneiden hakeminen ovat osa teknologiajohtajan työtä. Kotimaisten kumppaneiden ohella Patria tekee paljon kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi EU:n perustaman Euroopan puolustusrahaston rahoittamissa kehittämishankkeissa.

Etäohjattava ajoneuvo kerää huomiota

– Parasta työssä on, kun pääsee näkemään välillä hyvinkin haastavien töiden tulokset, Saarikko toteaa.

Tuoreista kehityshankkeista mieleen on jäänyt esimerkiksi uusi Patria 6x6 -pyöräajoneuvo, joka kehitettiin nopealla aikataululla. Lopputuloksena on ajoneuvo, jonka toimintavarmuus ja maastoliikkuvuus täyttävät korkeimmatkin vaatimukset.

Eräs tuoreista kehityshankkeista on uusi Patria 6x6 -pyöräajoneuvo.

– Tuotekehitys jatkuu myös sen jälkeen, kun uusi tuote on lanseerattu. Tuoteperheen ominaisuuksia ja palveluja parannetaan koko ajan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Yksi Patrian Land-liiketoiminnan tuotekehityksen painopisteistä on tällä hetkellä sulautettu drive-by-wire -ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa ajoneuvon etäohjauksen ja autonomiset toiminnot.

Saarikon mukaan Patria kuuluu miehittämättömien ajoneuvojen kehittämisessä edelläkävijöihin maailmassa. Tämä näkyy Patrian kehittämän prototyypin saamasta runsaasta huomiosta, muun muassa Euroopan robottiajoneuvojen ELROB-testiajoissa.

– Prototyypistä on kuitenkin vielä pitkä matka valmiiseen tuotteeseen. Kehitystyö vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta jossakin vaiheessa kärsivällisyys palkitaan.

Alan kehitystä seurattava tarkasti

Saarikon mukaan tuotekehityshankkeen haastavin vaihe on aina alku. Lähtökohtana on usein asiakkaan tiettyyn tarpeeseen vastaaminen, mutta asian ratkaisemiseksi on laadittava ensin toimiva suunnitelma.

– Peruskonsepti kannattaa kuitenkin pohtia aina huolellisesti ja käyttää tähän aikaa, sillä hyvän suunnitelman pohjalta on huomattavasti helpompaa lähteä toteuttamaan itse tuotekehityshanketta.

Saarikko sanoo, että tuotekehittäjän työ vaatii avointa mieltä ja valmiutta kuunnella eri osapuolia ja erilaisia ajatuksia. Jäykkä ajatusmalli ei sovi kuvioon, sillä asioihin on yleensä useita ratkaisuvaihtoehtoja.

– Kansainvälisten asiakkaiden kanssa on myös osattava ottaa huomioon se, että eri kulttuureissa ajatusmallit ja asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia.

Saarikko seuraa asiakastarpeiden ja teknologian nopeaa kehitystä mahdollisimman laaja-alaisesti ja etsii heikkoja signaaleja, jotka kertovat alan markkinoiden muutoksista.

– Kansainvälisten asiakkaiden kanssa on myös osattava ottaa huomioon se, että eri kulttuureissa ajatusmallit ja asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia.

Esimerkiksi hän nostaa sotilaskäyttöön suunniteltujen lennokkien nopean kehittymisen, mikä voi jatkossa korvata vaikkapa maa-ajoneuvolla tehtäviä tiedustelutehtäviä.

– Meidän on oltava hereillä ja seurattava tarkasti, mihin suuntaan asiat kehittyvät.