Tulosta
Patria ARIS

Patria on tehnyt kaksi sopimusta Patria ARIS -järjestelmän eli elektronisen tiedustelun järjestelmän (ELINT) toimittamisesta eurooppalaisille NATO-jäsenvaltioille. Sopimusten myötä asiakkaat saavat käyttöönsä erittäin suorituskykyisen signaalitiedustelujärjestelmän uusimman version räätälöitynä kyseisten valtioiden tarpeisiin. 

Elektronisen tiedustelun järjestelmä Patria ARIS tuo käyttäjälleen mahdollisuuden kerätä tietoa vastapuolen käyttämien tutkien ja muiden radiolähettimien signaaleista. Järjestelmällä voidaan havaita, paikantaa ja tunnistaa tutkat sekä tutkaa käyttävät asejärjestelmät. Asiakas voi tuottaa järjestelmän avulla tutkasignaaleista yksityiskohtaista tunnistetietoa, joka on elintärkeää nykyaikaisella elektronisen sodankäynnin taistelukentällä. Järjestelmässä hyödynnetään uusimpia vastaanotin- ja signaalinkäsittelyteknologioita, joiden avulla varmistetaan, että kehittyneimmilläkään uhkilla ei ole mahdollisuutta piiloutua häirityssä tai ruuhkaisessa signaaliympäristössä. Järjestelmä koostuu sensoriverkosta, tilannekuvaa tuottavista palvelinratkaisuista ja keskitetyn operoinnin tai kaukokäytön mahdollistavista käyttöliittymistä sisältäen kaikki operatiiviseen käyttöön tarvittavat ohjelmistot. Patria toimittaa kullekin asiakkaalle sovitetun kokonaisratkaisun antenneista aina tiedustelutietoa säilöviin tietokantoihin saakka ja tarjoaa tukea ja päivityksiä järjestelmän koko elinjaksolle. 

”Patria ARIS -järjestelmä on pitkään käytetty ja huippuunsa hiottu tuote, joka tarjoaa erinomaista käytettävyyttä ja tarkkaa tiedustelutietoa tilanteessa, jossa elektronisen sodankäynnin kyvykkyydet ratkaisevat menestyksen monella rintamalla. Olemme ylpeitä saadessamme toimittaa kahdelle uudelle asiakkaalle järjestelmän uusimman version oheispalveluineen”, toteaa Global-divisioonasta vastaava johtaja Jukka Holkeri.

Lisätietoja: 

Jukka Holkeri, Executive Vice President, Global-divisioona, Patria, puh. +358 40 869 2008, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaarentukipalvelujen sekä teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluja ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla ensisijainen kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Patria työllistää yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.  
www.patriagroup.com