Tulosta

Patria Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka järjestettiin 15.4.2024, vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. 

Patria-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 733,8 miljoonaa euroa (627,1 miljoonaa euroa vuonna 2022). Tilikauden liikevaihdosta 34 % (31 %) kertyi Suomen ulkopuolelta. Konsernin tilikauden liikevoitto oli 68,9 miljoonaa euroa (53,8 miljoonaa euroa). Konsernin tilikauden tulos ennen veroja oli 64,0 miljoonaa euroa (49,7 miljoonaa euroa). Konsernin tilikauden oman pääoman tuotto oli 18,6 % (15,8 %). 

Yhtiökokouksessa päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Edelleen päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 1,00 euroa kutakin Suomen valtion ja Kongsberg Defence & Aerospace AS:n omistamaa osaketta kohden, eli yhteensä 27 841 889,00 euroa. 

Patria Oyj:n hallituksessa puheenjohtajana jatkaa kauppatieteiden tohtori Panu Routila ja jäseninä jatkavat johtaja Eirik Lie (Kongsberg/Kongsberg Defence & Aerospace), talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson, liiketoiminnan kehitysjohtaja Jarle Næss (Kongsberg Defence & Aerospace), diplomi-insinööri Jukka Juusti ja finanssineuvos Petri Vihervuori (Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto). Uusia jäseniä ovat johtaja Signe Bjarttun Jørgensen (Kongsberg Defence & Aerospace) ja johtaja Eirik Tord Jensen (Kongsberg Defence & Aerospace). 

Patria Oyj:n neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Antti Kaikkonen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Atte Kaleva. Neuvottelukunnan jäseniä ovat kansanedustaja Mari Kaunistola, kansanedustaja Petri Huru ja kansanedustaja Riitta Mäkinen, osastopäällikkö, ylivaltiosihteeri Petri Peltonen, pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen, laiteasentaja Juha Heikkilä, Patria, järjestelmäinsinööri Ilkka Kokko, Patria, järjestelmäasiantuntija Juha Kuusi, Patria ja mekaanikko Gösta Sundström, Patria. 

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Hilmola, KHT. 

Lisätietoja
Talousjohtaja Ville Jaakonsalo, puh. +358 500 881 070, ville.​jaakonsalo@​patriagroup.com

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.  
www.patriagroup.com