Tulosta

Patria ampuu jalkaväen aseilla Vattajanniemen ampuma-alueella 22.04.2024 – 26.04.2024
päivittäin klo 08:00 – 17:00.

Vaarallinen alue on 12 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Lahdenkroopista länteen ja oikea raja Kalsonnokasta luoteeseen.

Oikeus käyttää ampuma-aluetta perustuu Metsähallituksen myöntämään lupaan.

Lisätietoja p. 0299 442 191.