Tulosta

Patrian muutosneuvottelut päättyneet 
 
Patria käynnisti muutosneuvottelut 14.8.2023 jatkaakseen toimintamallinsa kehittämistä, vastatakseen kasvaneeseen kysyntään sekä parantaakseen tehokkuuttaan. Neuvottelut henkilöstön kanssa käytiin tavanomaisen prosessin mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä ja ne kestivät hieman yli kuusi viikkoa. 
 
"Tavoitteenamme on, että Patrian koko toimintamalli on mahdollisimman tehokas ja linjakas, jotta pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään ja varmistamaan nykyisten ja uusien tilausten toimitukset. Nyt jatkamme muutosta, joka käynnistyi vuoden 2022 alussa Horizon 2025 –kasvustrategian myötä. Neuvotteluiden aikana keskityttiin erityisen niihin Patrian toimintoihin, jotka eivät olennaisesti muuttuneet toimintamallimme edellisessä muutoksessa”, sanoo Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko. “Parantamalla tehokkuuttamme, operatiivista toimintaamme ja päätöksentekoamme parannamme myös asiakastyytyväisyyttä ja kannattavuutta. Kiitän lämpimästi henkilöstön edustajia ja neuvotteluihin osallistuneita hyvästä yhteistyöstä sekä kaikkia patrialaisia tuesta neuvotteluiden aikana.” 
 
Neuvotteluissa olivat mukana Patria-konsernin yhtiöistä Patria Oyj, Patria Aviation Oy, Patria Aerostructures Oy, Patricomp Oy ja Patria Land Oy. Muutosneuvottelut koskivat Patrian Operations- ja Portfolio-yksiköitä sekä ns. konsernin tukitoimintoja edellä mainituissa työnantajayhtiöissä. 
 
Neuvottelut kohdistuivat esihenkilöihin ja eri toimihenkilöryhmiin eikä mukana ollut työntekijöiden henkilöstöryhmän tehtäviä työhön lukuun ottamatta Patria Aviation Oy:n Engines, Components & Training Linnavuoren Diesel Engines -toimintoa. Lisäksi neuvotteluiden ulkopuolelle oli rajattu Operations-yksikköön kuuluva Patria Pilot Training Oy ja Patria Aviation Oy:n kuuluva Military Pilot Training. Neuvottelujen piirissä olevaa henkilöstöä oli yhteensä noin 1 190 ja olennaisia muutoksia arvioitiin kohdistuvan noin 310 tehtävänkuvaan. Neuvotteluissa ei käsitelty lomautuksia. 
 
Neuvotteluiden aikana etsittiin vaihtoehtoja toimenpiteille henkilöstön kanssa ja suunnitelmaa muokattiin ja täsmennettiin osin. Neuvotteluissa päätettiin, että muutoksiin sisältyy tehtävien uudelleenorganisointia, yhdistämisiä, muutoksia tai vähentämistä sekä niihin liittyviä irtisanomisia tai henkilöstön siirtoja uusiin tehtäviin. Pääosin muutokset sisältävät tehtävien muutoksia ja uudelleenorganisointia. Olennaiset muutokset kohdistuvat 284 nykyiseen tehtävänkuvaan. Uuden organisaation käyttöönotto voi johtaa enintään 56 henkilön irtisanomiseen. Lisäksi henkilöiden irtisanomisia voi seurata, jos henkilö ei ota vastaan tarjottua uutta työtehtävää. 
 
Lisäksi muutoksilla on yksittäisiä vaikutuksia joihinkin tehtävänkuviin Patrian Suomen ulkopuolella olevissa toiminnoissa. Näiden osalta asiaa käsitellään kunkin maan säädösten edellyttämällä tavalla. 
 
Patrian suurimpana yksikkönä Operations vastaa Patrian tuotanto- ja toimitusketjuista. Portfolio-yksikkö vastaa tuotteista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä ja myynnin tuesta, ja Group functions -toiminto kaikista Patrian konsernitasoisista sisäisistä tukitoiminnoista. 

Mediatiedustelut ja lisätietoja: 

Patria-konsernin viestintä: [email protected] 

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, Patrian viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected] 
  

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. 

www.patriagroup.com