Tulosta

Pat­ria Oyj:n var­si­nai­nen yh­tiö­ko­kous vah­vis­ti kon­ser­nin ti­lin­pää­tök­sen 31.12.2022 päät­ty­neel­tä ti­li­kau­del­ta.

Pat­ria-kon­ser­nin lii­ke­vaih­to vuon­na 2022 oli 627,1 mil­joo­naa euroa (547,7 mil­joo­naa euroa vuon­na 2021). Tilikauden liikevaihdosta 31 % (28 %) kertyi Suomen ulkopuolelta. Kon­ser­nin ti­li­kau­den lii­ke­voit­to oli 53,8 mil­joo­naa euroa (61,2 miljoonaa euroa). Kon­ser­nin ti­li­kau­den tulos ennen ve­ro­ja oli 49,7 mil­joo­naa euroa (56,6 mil­joo­naa euroa). Kon­ser­nin ti­li­kau­den oman pää­oman tuot­to oli 15,8 % (20,1 %).

Yh­tiö­ko­kouk­ses­sa pää­tet­tiin myön­tää vas­tuu­va­paus hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le ja toi­mi­tus­joh­ta­jal­le ti­li­kau­del­ta 2022. Edel­leen pää­tet­tiin hal­li­tuk­sen eh­do­tuk­sen mu­kai­ses­ti, että yhtiö mak­saa osin­koa 0,95 euroa ku­ta­kin Suo­men val­tion ja Kongs­berg De­fence & Ae­ros­pace AS:n omis­ta­maa osa­ket­ta koh­den, eli yh­teen­sä 26 449 794,55 euroa.

Pat­ria Oyj:n hal­li­tuk­ses­sa pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa kauppatieteiden tohtori Panu Routila ja jä­se­ni­nä jatkavat johtaja Eirik Lie (Kongsberg/Kongsberg Defence & Aerospace), johtaja Mette Toft Bjørgen (Kongsberg Defence & Aerospace), liiketoiminnan kehitysjohtaja Jarle Næss (Kongsberg Defence & Aerospace), diplomi-insinööri Jukka Juusti, johtaja Iver Christian Olerud (Kongsberg Group) ja finanssineuvos Petri Vihervuori (Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto). Uusi jäsen on talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson (Aktia Pankki Oyj).

Pat­ria Oyj:n neu­vot­te­lu­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa kan­san­edus­ta­ja Jari Myllykoski ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jana kan­san­edus­ta­ja Janne Sankelo. Muut jä­se­net ovat kansanedustaja Hannu Hoskonen, kansanedustaja Petri Huru ja kansanedustaja Riitta Mäkinen, osastopäällikkö, ylijohtaja Ilona Lundström, pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen, järjestelmäinsinööri Ilkka Kokko, Patria, järjestelmäasiantuntija Juha Kuusi, Patria ja mekaanikko Gösta Sundström, Patria. Uusi jäsen on laiteasentaja Juha Heikkilä, Patria.

Ti­lin­tar­kas­ta­ja­ksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Hilmola, KHT.

Lisätie­to­ja:

Ta­lous­joh­ta­ja Ville Jaa­kon­sa­lo, p. 0500 881 070, ville.​jaakonsalo@​patriagroup.com

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patriagroup.com