Tulosta

Patria ampuu jalkaväen aseilla Lohtajan Vattajanniemessä 17.-20. elokuuta 2020 päivittäin klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana. Ampuma-alue on eristetty ja vartioitu. Vaarallinen alue on 19 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Hakunnista länteen ja oikea raja Kalsonnokasta luoteeseen.

Oikeus käyttää ampuma-aluetta perustuu Metsähallituksen myöntämään lupaan. Ammunnoista vastaava johto päivystää ammunnan aikana, p. 0299 442 191.