Tulosta

Pat­rian Avia­tion-lii­ke­toi­min­nas­sa on käyn­nis­ty­mäs­sä kak­si­vuo­ti­nen tut­kin­to­ta­voit­tei­nen op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus, joka tähtää laaja-alaiseen len­to­ko­nea­sen­ta­jan työ­hön huol­to­ym­pä­ris­tös­sä ja sen aikana opiskelija voi suorittaa len­to­ko­nea­sen­ta­jan am­mat­ti­tut­kin­non.
Täytä hakemus viimeistään 13.1.2019 osoitteessa https://www.patriagroup.com/fi/avoimet-tyopaikat.
Huom! haku on päättynyt!