Tulosta

Patrian neuvottelukuntaan on nimitetty puheenjohtajaksi Jussi Saramo (Vas.), varapuheenjohtajaksi Janne Sankelo (Kok.) ja jäseniksi Riitta Mäkinen (SDP), Petri Huru (PS) sekä Hannu Hoskonen (Kesk.).

Neuvottelukunnassa jatkavat Eero Pyötsiä (Pääesikunta) ja Petri Peltonen (Työ-ja elinkeinoministeriö) sekä henkilöstön edustajina Jussi Karimäki, Juha Kuusi, Jari Metsälä ja Ilkka Kokko.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Patria Oyj:ssä on yhtiökokouksen asettama neuvottelukunta. Patria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tulee kuulla neuvottelukuntaa asioissa, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, tai joilla muutoin on suuri merkitys yhtiön toimialalle kotimaassa tai kansainvälisesti. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä.