Tulosta

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n hallitus valitsi 8.1.2019 hallituksen puheenjohtajaksi Martti Wallinin, joka vastaa Patrian Aviation -liiketoiminnasta. PIA:n hallituksessa on yhteensä 11 henkilöä, jotka edustavat kattavasti erikokoisia alan yrityksiä. Hallituksen sihteerinä toimii PIA:n pääsihteeri Tuija Karanko. Lisäksi PIA:n strategiaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Patriasta liiketoiminnan kehitysjohtaja Pasi Niinikoski.

PIA:lla on tärkeä rooli suomalaisen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden menestymisen mahdollistajana. Suomalainen alan teollisuus tunnetaan korkeatasoisen teknologian tuottajana. PIA:n jäsenyritysten liikevaihdosta noin 15 % suunnataan tuotekehitykseen, ja kansainvälistymisaste on korkea. Patria on PIA:n suurin jäsenyritys.

”Puolustus- ja ilmailuteollisuus Suomessa on vahvasti teknologia- ja tuotekehitystoimintaan panostava toimiala, jonka tuotteet ja palvelut ovat laajasti käytössä myös vientimarkkinoilla. Puolustusvoimien suuret hankkeet tarjoavat alan yrityksille uusia mahdollisuuksia sekä osana kotimaahan rakennettavaa kaluston ylläpitoa ja huoltovarmuutta että uusina liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyössä ulkomaisten järjestelmätoimittajien kanssa”, sanoo Wallin. Myös Euroopan puolustusteolliset aloitteet, kuten Euroopan puolustusrahasto, on PIA:n asialistalla korkealla.

Lisätietoja: Martti Wallin, liiketoimintajohtaja, Patrian Aviation-liiketoiminta, puh. 040 869 2016, [email protected]