Tulosta

Patrian Land-liiketoiminnassa aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Hämeenlinnassa ja Tampereella. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannollis-taloudelliset syyt tilausmäärien vähentyessä meneillään olevien toimitusprojektien päättyessä. Liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tehokkuuden turvaamiseksi työnantaja harkitsee myös toiminnan osittaista uudelleenorganisointia. Yhteistoimintaneuvotteluissa pyritään löytämään uusilla toimintamalleilla, työtehtävien järjestelyillä, uusiin työtehtäviin sijoittumisella sekä lomautuksilla vaihtoehtoja irtisanomisille. Vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 25 henkilötyövuotta. Järjestelyiden yksityiskohdat ja toteutettavat toimenpiteet tarkentuvat neuvottelujen aikana.

Land-liiketoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheittimet sekä niiden koko elinkaaren tukipalvelut. Liiketoiminta työllistää lähes 300 henkilöä Hämeenlinnassa ja Tampereella.

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen, Land-liiketoiminta, p. 040 869 6625, [email protected]