Tulosta

Patria-konsernin tulos vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla oli ennakoidulla tasolla. Liikevaihto oli 232,6 miljoonaa euroa (221,8 miljoonaa euroa vuonna 2017). Liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa). Liikevoiton pieneneminen johtui pääosin tavanomaisesta vaihtelusta kansainvälisessä liiketoiminnassa. Omavaraisuusaste oli 53,3 % (52,0 %) ja nettovelkaantumisaste 31,9 % (29,6 %). Merkittävä osa uusista tilauksista liittyi Systems- ja Land-liiketoimintoihin sekä niiden huolto- ja elinkaarentukipalveluihin.

Alkuvuosi 2018

Tammikuussa Patria allekirjoitti sopimuksen Suomen puolustusvoimien Hamina-luokan ohjusveneiden peruskorjauksesta ja elinjaksopäivityksestä. Toimitussopimuksen kokonaisarvo ilman optioita on noin 170 miljoonaa euroa. Koko hankkeen arvioitu työllistävä vaikutus kotimaassa on noin 300 henkilötyövuotta. Patria toimii hankkeessa kokonaisvastuullisena päätoimittajana, suunnittelijana ja pääintegraattorina.

Kongsberg Defence & Aerospace ja Patria sopivat ohjusjärjestelmiin liittyvien yhteistyömahdollisuuksien kehittämisestä. Sopimus kattaa ohjusteknologioiden osaamiskeskuksen perustamisen Suomeen, Open Tactical Framework (OTF) ‑teknologian ja ohjusjärjestelmien ohjelmistot Suomen ohjushankkeisiin sekä näihin liittyvät kansainväliset mahdollisuudet.

Viron puolustushankinnoista vastaava Kaitseinvesteeringute-keskus uudisti puolustusajoneuvojen elinkaaren hallintaan liittyvän sopimuksen Patrian tytäryhtiön Milrem LCM:n kanssa Patria XA-180- ja XA-188-ajoneuvojen huolloista ja korjauksista.

Suomen ensimmäinen 3D-tulostettu suihkumoottorin osa lensi ensilentonsa tammikuussa. Kyseinen osa on asennettu F/A-18 Hornet -hävittäjään. Patriassa on tehty viimeisen kahden vuoden aikana kehitystyötä 3D-tulostettavien osien valmistusprosessiin liittyen. Patria on aktiivisesti mukana tutkimassa uusia menetelmiä eri osien valmistamiseen ja korjaamiseen liittyen.

Helmikuussa Patria oli esillä mediassa liittyen Ugandassa menehtyneen suomalaisen liikemiehen ja yhtiön välillä ilmenneisiin yhteyksiin. Tämä johti välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin sekä muutoksiin Land-liiketoiminnan johdossa.

Maaliskuussa Senop Oy allekirjoitti sopimuksen norjalaisen Kongsberg Defence & Aerospace AS:n kanssa järjestelmävarusteltujen johtamiskeskusten toimittamisesta. Sopimus on jatkoa Kongsbergin ja Senopin aiemmalle yhteistyölle. Toimitukset tapahtuvat vuoden 2019 aikana.

Huhtikuussa Patria allekirjoitti sopimuksen siltapanssarivaunujärjestelmän toimittamisesta. Puolustusvoimat hankkii neljä uutta Leopard 2L - siltapanssarivaunua, joiden avulla voidaan käsitellä erimittaisia Leguan-siltoja. Hankinnan kokonaisarvo on 28,6 miljoonaa euroa, ja sen työllistämisvaikutus lisähankintavarauksineen on Suomessa noin 55 henkilötyövuotta, josta Patrian osuus on noin 35 henkilötyövuotta. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2019 - 2021.

Huhtikuussa Patrian tytäryhtiö Milrem LCM ja BAE Systems allekirjoittivat Viron CV9035-rynnäkköpanssarikaluston (IFV) huoltoa ja tukea koskevan sopimuksen. Milrem LCM huoltaa ja korjaa CV9035-ajoneuvot toimipaikoissaan Virossa.

Patrian Aerostructures- ja Land-liiketoiminnoissa käydyt yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen huhti- ja toukokuussa. Neuvottelujen tuloksena Aerostructures-liiketoiminnassa 13 henkilöä irtisanottiin tai lomautettiin toistaiseksi ja 14 henkilöä lomautettiin osa-aikaisesti. Land-liiketoiminnassa henkilöstön vähennystarpeeksi tarkentui 10 henkilöä, ja lisäksi enintään 25:n henkilön tehtävä muuttui.

Toukokuussa Ingvar Pärnamäe nimitettiin Milrem LCM:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

Kesäkuussa Patria Aerostructures Oy osti Patricomp Oy:n koko osakekannan. Patricomp valmistaa lentokoneiden ohutlevyrakenteita ja tekee niihin liittyvää pintakäsittelyä ja kokoonpanoa.

Kesäkuussa Patria esitteli Pariisin Eurosatory-tapahtumassa kaksi uutta passiivisensorituotetta - MUSCL ilmatilannekuvan luontiin ja ARIS-E ESM-järjestelmän taktiseen tilannetietoisuuteen. Lisäksi yhtiö esitteli uuden Patria 6x6 -ajoneuvon, jonka monitoiminen kuljetuskapasiteetti ja modulaarisuus mukautuvat helposti asiakkaan tarpeisiin.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Elokuussa Patria täydensi johtokuntaansa perustamalla uuden konsernin liiketoiminnan kehitysjohtajan tehtävän vahvistamaan strategian toteuttamista sekä nimittämällä kaksi uutta liiketoimintajohtajaa. Pasi Niinikoski nimitettiin liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi, Teemu Raitis Land-liiketoiminnan liiketoimintajohtajaksi ja Jonas Geust Systems-liiketoiminnan liiketoimintajohtajaksi.

Loppuvuoden näkymät

Patrian kotimaisella asiakkaalla Puolustusvoimilla on meneillään ennätyksellisen suuria projekteja (HX, Laivue 2020). Teollinen yhteistyö on Patrialle erittäin tärkeää ja suuri mahdollisuus. Yleiset toiminta- ja turvallisuusympäristön muutokset ovat kasvattaneet puolustusbudjetteja ja valmiusvaatimuksia. Patria uskoo näiden tekijöiden vaikuttavan myönteisesti yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen pitkällä aikavälillä, mutta ei vielä vuoden 2018 aikana. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kuitenkin kasvavan viime vuodesta.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ville Jaakonsalo, p. 0500 881 070, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Vuonna 2017 Patrian liikevaihto oli 467,7 miljoonaa euroa, ja konsernissa toimii 2 800 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50.1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49.9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patria.fi