Tulosta

Patrian toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi on esittänyt eronpyyntönsä Patrian hallitukselle. Patrian hallitus ja Wiitakorpi ovat sopineet, että Wiitakorpi luopuu yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä välittömästi. Vireillä oleva rikostutkinta Patrian tiettyjen tytäryhtiöiden liiketoimista on johtanut tilanteeseen, joka on omiaan heikentämään olennaisesti nykyisen toimitusjohtajan ulkoista uskottavuutta ja siten myös toimintamahdollisuuksia.

Yhtiön sisäisissä tutkimuksissa ei ole löytynyt näyttöä siitä, että Wiitakorpi olisi ollut tietoinen tai osallinen epäiltyihin rikoksiin. Poliisitutkinta epäillyissä rikosasioissa jatkuu.

Wiitakorpi jättää toimitusjohtajan tehtävän välittömästi, mutta jatkaa työsopimussuhteessa kevääseen 2009 uuden toimitusjohtajan neuvonantajana. Wiitakorpi tuli yhtiön toimitusjohtajaksi vuonna 2001. Hänen aikanaan Patrian liiketoiminta kehittyi voimakkaasti ja Patriasta tuli yksi oman erikoisalansa johtavista yrityksistä. Patria maksaa Wiitakorvelle yhden vuoden palkkaa vastaavan erorahan. 

Patrian hallitus on nimittänyt DI Heikki Allosen (54) uudeksi Patrian toimitusjohtajaksi 18.8.2008 alkaen. Allonen on viimeksi toiminut Fiskars Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2003–2008. Hän on ollut Patrian hallituksen jäsen keväästä 2008. Hänellä on jäsenyyksiä myös muiden yhtiöiden hallituksissa.

"Olen pahoillani, että tällaiseen tilanteeseen on tultu. Olen hallituksen puheenjohtajana runsaan kahden vuoden aikana oppinut tuntemaan Jorma Wiitakorven paitsi alan huippuosaajana myös itsensä likoonpanevana johtajana. Patrialle teknologiayhtiönä hyvä maine on erityisen tärkeä asia.  Tällä toimenpiteellä Jorma Wiitakorpi ja hallitus haluavat osoittaa kaikille, että tällaiset rikosepäilyt otetaan vakavasti. Heikki Allosesta yhtiö saa kokeneen toimitusjohtajan. Uskon, että hän saa taakseen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tuen. Erityisen tärkeää tässä tilanteessa on jokaisen patrialaisen täysi tuki", sanoo hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski.

Patrian omistajat, Suomen valtio ja EADS, ovat ilmoittaneet tukensa tehtäville muutoksille ja luottamuksensa siihen, että Patrian toiminnan kehittäminen jatkuu.

Tietoja Heikki Allosesta  (CV)

Lisätietoja:

Risto Virrankoski, hallituksen puheenjohtaja

Puh. 040 875 2899