Tulosta
Patria vauhdittaa datalähtöistä liiketoimintaa sisäisellä koulutuksella, jossa tehdään tutuksi tekoälyn ja analytiikan keinoja ja tuodaan niitä osaksi yhtiön tuote- ja palvelutarjontaa.

Teksti: Matti Remes Kuva: Harri Hinkka

Data-analytiikkaan ja tekoälyyn liittyvän osaamisen vahvistaminen on Patrian strateginen painopiste, jotta yhtiön tuotteita ja palveluja voidaan kehittää tulevaisuudessa entistä enemmän datavetoisiksi.

Tämä on lähtökohta Patrian sisäisessä Data Champions -ohjelmassa, jossa opiskellaan datalähtöistä liiketoimintaa edistäviä työkaluja ja viedään niitä käytäntöön.

– Analytiikka ja tekoäly kehittyvät vauhdilla kaikilla alueilla. Tarvitsemme myös Patriassa merkittävästi uutta osaamista, jotta pystymme vastaamaan tämänhetkisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin, ohjelmaa koordinoiva kehitysjohtaja Simo Saarinen perustelee.

Datalähtöisyyttä edistetään laajalla rintamalla

Ensimmäiselle Data Champions -kurssille osallistui viime vuonna 20 työntekijää eri puolilta Patriaa. Tänä vuonna uudelle kurssille on tulossa sama määrä osallistujia.

Joukossa on sekä kokeneempia että nuorempia data- ja ohjelmistoalan ammattilaisia. Osallistujista suurin osa työskentelee erilaisissa tuotekehitys- ja tuotantoprojekteissa eri puolilla Patriaa.

– Yhdistävä tekijä on kiinnostus dataan sekä dataratkaisuja ja uusia menetelmiä kohtaan, Saarinen sanoo.

Hänen mielestään on oleellista, että datalähtöistä liiketoimintaa pohditaan ja kehitetään laajasti koko Patrian organisaatiossa. Näin uuden teknologian avaamia mahdollisuuksia voidaan hahmottaa liiketoiminnassa ja hyödyntää niitä tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisessä.

– Osallistujat toimivat eräänlaisina datalähettiläinä omassa organisaatiossaan jakaen ideoita ja tietoa datan mahdollisuuksista, oli sitten kyse vaikkapa ajoneuvo- tai sensorijärjestelmien kehittämisestä tai ilma-alusten huollosta, Saarinen huomauttaa.

Koulutuksesta hyvää palautetta

Data Champions -ohjelma järjestetään yhdessä IT-palveluyhtiö Solitan kanssa. Kokonaisuus koostuu yhteisistä koulutussessioista ja itsenäisesti tehtävistä harjoituksista verkossa. Osallistujien tehtävänä on myös toteuttaa pienimuotoinen esimerkkihanke, jossa dataratkaisuja sovelletaan käytännössä jonkin ongelman ratkaisuun.

Simo Saarisen mukaan ensimmäinen kurssi sai osallistujilta hyvää palautetta. Koulutukseen osallistunut tekninen arkkitehti Ville Martikainen nimeää suurimmaksi hyödyksi datalähtöisyyteen liittyviin työkaluihin ja menetelmiin tutustumisen.

– Ne sisäistämällä pääsee hyvään alkuun. Kurssi auttoi myös hahmottamaan, mitä laajasta asiakokonaisuudessa haluaisi oppia lisää, Martikainen toteaa.

Datan hallinnan merkitys korostuu

Datan merkitys korostuu tukevaisuudessa entisestään, kun nopeasti etenevän teollisen internetin sovellusten avulla tietoa voidaan kerätä entistä tehokkaammin eri laitteista ja järjestelmistä.

Myös datan analysointiin ja erilaisten sovellusten tekemiseen löytyy runsaasti ohjelmointikieliä ja muita avoimia työkaluja.

– Erilaisia komponentteja yhdistämällä löydetään kuhunkin tarkoitukseen paras ratkaisu. Kyse on eräänlaisista verkosta löytyvistä legopalikoista, joista valitaan sopivimmat palat, Saarinen havainnollistaa.

Ville Martikainen huomauttaa, että tekoälyssä ja data-analytiikassa on paljon hypetystä, mutta datalähtöisyyttä voi edistää myös pienin askelin hahmottamalla, millaista dataa on käytettävissä ja miten sitä voidaan hyödyntää ottaen huomioon tietoturva-asiat.

Martikainen on työskennellyt runsaat kaksi vuosikymmentä Hornet-hävittäjien elinkaaripalvelujen parissa. Hänen mukaansa Data Champions -ohjelma antoi työhön uudenlaisia näkökulmia ja ideoita.

– Myös verkostoituminen muiden osallistujien kanssa on ollut antoisaa. Ajatusten ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen tuo lisäarvoa kaikkien työhön.