Tulosta
"Patrian toiminnan kehittämisessä nousee esille kolme selkeää painopistealuetta: aktiivinen kasvua kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta, avoin viestintä sidosryhmille sekä Patrian henkilöstö ja hyvä yrityskulttuuri", kertoo Patrian uusi toimitusjohtaja Esa Rautalinko.

Patrian toiminnan kehittämisessä nousee esille kolme selkeää painopistealuetta: aktiivinen kasvu kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta, avoin viestintä sidosryhmille sekä Patrian henkilöstö ja hyvä yrityskulttuuri, toteaa Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko.

Patrian toiminnan kehittämisessä nousee esille kolme selkeää painopistealuetta. Ensimmäiseksi haemme entistä aktiivisemmin kasvua kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta – muun bisneksen kehittämistä toki unohtamatta. Toiseksi lupaamme viestiä aiempaakin avoimemmin sidosryhmille, mitä Patria tekee ja mikä yhtiömme merkitys on sotilaallisen huoltovarmuuden ylläpitäjänä, työllistäjänä ja veronmaksajana toimintamaissamme. Kolmannen painopisteen keskiössä ovat Patrian henkilöstö ja hyvän yrityskulttuurin vahvistaminen.

Avainsanoja tässä ovat osallistuminen ja osallistuttaminen. Haluan Patrian, jossa työntekijät pääsevät vaikuttamaan strategisiin tavoitteisiin ja ennen kaikkea siihen, miten niihin päästään käytännön työssä. Yhtiön strategia ja tavoitteet eivät saa jäädä ylätason puheeksi, vaan ne pitää pystyä purkamaan tiimi- ja henkilökohtaisiksi tavoitteiksi. Näin jokainen patrialainen tietää kristallinkirkkaasti, mihin pyrimme ja miten jokainen meistä voi vaikuttaa päivittäisessä työssään tavoitteiden toteutumiseen.

Työtehtävien parhaimpia asiantuntijoita ovat ihmiset, jotka niitä tekevät. Siksi on oleellista, että työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työnsä sisältöön.
Päivittäisistä kiireistä huolimatta olisi tärkeää miettiä yhdessä myös tulevaa, miten asioita voidaan tehdä entistä fiksummin. Johdon ja esimiesten vastuulla on, että tähän löytyy riittävästi aikaa.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen lisäävät työtyytyväisyyttä. Hyvällä toimintakulttuurilla on myös iso merkitys yrityksen maineelle houkuttelevana työpaikkana. Tämä on jatkossa entistä tärkeämpää, kun käymme muiden yritysten kanssa kilpailua osaavista työntekijöistä.

Pitkällä työurallani olen nähnyt, että yritysten liiketoiminnalliset haasteet kiertyvät aina tavalla tai toisella henkilöjohtamiseen. Hyvä esimies on innostunut ja innostava, sillä hänen esimerkkinsä ja asenteensa säteilee koko tiimiin.

Keskeistä on oivaltaa, että johto on henkilöstön palveluksessa, ei päinvastoin. Johtajan tärkein tehtävä on puhaltaa organisaatioon henkeä ja raivata esteitä, jotta työntekijät pääsevät loistamaan ja toteuttamaan yhdessä sovittuja tavoitteita. Yhdessä onnistumme ja pääsemme iloitsemaan onnistumisista