Tulosta

Daniel Mattinson myy Patrian vahvaa huolto-osaamista yritysasiakkaille Euroopassa. Myyjän on tunnettava tarkasti turvallisuus- ja laatuvaatimukset, joita helikopterin tai ydinvoimalan varavoimakoneen huolto vaatii.

Patrian vanhempi myyntipäällikkö (Senior Sales Manager) Daniel Mattinson opiskeli Tukholmassa taloustieteitä ja on työskennellyt koko työuransa myynnin ja markkinoinnin parissa.

Neljä vuotta sitten hän aloitti Patrian helikopteriyksikössä Arlandassa, joka sotilaskoneiden ohella huoltaa, korjaa ja ylläpitää myös kaupallisten toimijoiden helikoptereita. 
– Minun vastuualueeni on myydä palveluja yksityisen sektorin asiakkaille Euroopassa, Mattinson sanoo.

Asiakaskunta on laaja ja se koostuu eri toimialoilla helikoptereilla operoivista yhtiöistä. Niitä käytetään esimerkiksi ambulanssikuljetuksissa, palontorjunnassa, energiaverkkojen tarkastuksissa ja nostopalveluissa.
– Yritysasiakkaat tekevät yleensä nopeita päätöksiä palvelujen hankkimisesta, kun taas sotilaspuolella hankkeet ovat yleensä pidempiä, Mattinson vertailee.

Työsarka laajeni uusiin palveluihin

Patrian kansainvälistymistä ja kasvua korostavan uuden strategian myötä Mattinsonin toimikenttä on laajentunut myös muihin Patrian siviiliasiakkaille tarjottaviin palveluihin.

Niihin kuuluvat vaativat moottorihuollot ja -korjaukset, joita tehdään Patrian Linnavuoren-toimipisteessä Nokialla. Siviilipuolella korjaamo tunnetaan erityisesti ydinvoimaloiden dieselmoottoreiden huolloista.
– On ollut kiinnostavaa perehtyä laajemmin Patrian osaamiseen ja palveluihin, joita voimme tarjota siviilipuolen asiakkaille.

Mattinsonin markkinoimia palveluja yhdistävät tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Esimerkiksi ilma-alusten huolto on tarkkaan säännelty. Sama pätee ydinvoimaloiden varavoimakoneisiin, jotka varmistavat laitoksen turvallisuuden häiriötilanteissa.

Myynnissä tarvitaan koko tiimin osaamista

Mattinsonin mielestä pitkä kokemus turvallisuusalan palvelujen tuottajana on Patrian ehdoton kilpailuvaltti. 
– Taitavat mekaanikot eivät yksin riitä. Lisäksi on oltava alkuperäisen laitevalmistajan hyväksyntä, että huollon tekijällä on riittävä pätevyys tehdä tarvittavat toimenpiteet.

– Myös toimenpiteiden dokumentointi on tehtävä huolellisesti. Siksi pienetkin hankkeet vievät paljon aikaa.
Viranomaisten ja alkuperäisten laitevalmistajien määräysten tarkasta noudattamisesta on Patrialla paljon kokemusta ja referenssejä. Osaamisen kerryttäminen näissä asioissa vaatii paljon työtä.

– Eri maiden viranomaisten määräyksissä toistuvat samat perussäännöt, mutta yksityiskohdissa on maakohtaisia eroja. Ne on hallittava. Samoin alkuperäisten laitevalmistajien ohjeistuksista ja käytännöistä pitää olla hyvin perillä.
Mattinsonin mielestä Patrian palveluiden myyntityössä on antoisinta työkentän laajuus ja asiakkaiden edellyttämä korkea vaatimustaso. Työhön kuuluvat vierailut asiakkaiden toimipisteissä ja osallistuminen alan messuille.

– Keskustelut asiakkaiden kanssa vaativat itseltäni huolellista perehtymistä, sillä he tuntevat tekniset kysymykset perinpohjaisesti. Tässä korvaamattomana taustatukena on muiden patrialaisten vahva osaaminen. Jokainen hanke edellyttää tiivistä tiimityötä, joka Patriassa toimii erinomaisesti.