Tulosta

Vaatimustenmukaisuus ja eettisyys ovat Patrialla korostuneesti läsnä ja vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon. Yksin asian kanssa ei tarvitse kenenkään painia, vaan koko globaalia organisaatiota palveleva Compliance-tiimi neuvoo vaatimusten mukaisuudessa ja erityistä tarkastelua vaativien paikkojen tunnistamisessa. Yksi tiimin jäsenistä on Anna Nousiainen, joka vastaa Patrialla etenkin tietosuojaan liittyvissä prosesseissa ohjaamisesta ja sisäisistä kontrolleista. 

Anna Nousiaisen uraa juristina voi kuvailla monipuoliseksi ja vähintäänkin mielenkiintoiseksi. Hän on toiminut niin viranomaispuolella kuin yritysjuristina ja governance, risk and compliance -konsulttina kansainvälisen liiketoiminnan alalla. Mittariin on kertynyt jo päälle vuosikymmenen ajan työtä yhteiskunnan turvallisuuden ja vastuullisten prosessien edistämiseksi.

Lainopillisen osaamisen lisäksi Nousiainen kokee, että hänen työnsä syvimpään ytimeen liittyy myös ihmisläheinen puoli: täytyy osata ymmärtää välillä hyvinkin erilaisia tarpeita sekä tukea päätöksentekoa omaa asiantuntijaosaamista hyödyntäen.

”Olen ikään kuin tulkki, joka toimii lainsäädännön ja liiketoiminnan rajapinnassa. Pitää osata kuunnella eri sidosryhmiä herkällä korvalla ja ymmärtää esimerkiksi kasvun, liiketoiminnan, julkisuuskuvan tai organisaation vastuullisuustyön tavoitteita. Ja sitten tulkata lainsäädännön kieltä – juristin ammattiosaamista on neuvoa, mitä saa tai kannattaa vaatimusten ja lainsäädännön puolesta tehdä, antaa sitä kautta päätöksentekoon varmuutta ja vähentää riskejä.”

Patriassa Nousiainen aloitti elokuussa 2022 tietosuojasta ja compliance-riskien hallinnasta vastaavana päällikkönä.

Toimialaa täytyy ymmärtää syvällisesti

Patria houkutteli Nousiaista työpaikkana, koska siellä tarjoutui hyvä mahdollisuus jatkaa merkityksellistä työtä yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi. 

”Luotettavuus ja oikea toiminta ovat korostuneessa asemassa Patriassa jo toimialasta ja asiakaskunnastakin johtuen. Säänneltyyn toimintaan ja selkeisiin viestintäketjuihin on tiukka linkki.”

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa monitahoisen vaatimustenmukaisuuden ja vastuullisuuden näkökohtien huomioimista ja sisällyttämistä päätöksentekoon laajasti ja käytännönläheisesti. Nousiainen kehuu koko tiiminsä osaamista tässä.

”Kaikki työkaverini tiimissä ja pomomme Compliance Vice President ymmärtävät Patrian toimialaa ja työskentelytapoja syvällisesti. Tämä on tärkeää – kun otetaan kantaa esimerkiksi ohjeeseen, on ymmärrettävä, mihin ohjetta käytetään. Näin voimme antaa liiketoiminnalle selkeitä ja toimivia vastauksia.”

Annan oma työnkuva Patrialla sijoittuu compliancen ja riskienhallinnan risteyspisteeseen, erityisesti turvalliseen ja riskitietoisuuteen perustuvaan tiedon käsittelyyn.

”Tunnettu esimerkki tästä aiheesta on henkilötietolainsäädäntö, josta on puhuttu julkisuudessa esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n-asetuksen yhteydessä. Monille lainsäädännön varsinaiset oikeudet ja vaatimukset ovat tuntemattomia eivät ole tarkalleen tuttuja, ja aihepiiristä voi muodostua päätöksentekoa lamaannuttava möhkäle. Eli tarvitaan asiantuntijaa, sitä rauhallista tulkkia, jonka kanssa voi jäsentää tilanteen ja jonka kanssa voi yhdessä arvioida rauhallisesti toimintamalleja.”

Vahva oikein toimimisen kulttuuri

Patrialla on aina ollut vahva oikein toimimisen kulttuuri, mutta Anna Nousiainen kertoo liittyneensä joukkoon varsin kiinnostavaan aikaan. Yritys on siirtynyt linjaorganisaatiosta malliin, jossa yhtenäiset tekemisen tavat ovat entistä tärkeämmässä osassa.

Oman ulottuvuutensa työhön tuo kansainvälisyys. Niin Patria kuin sen asiakaskuntakin toimivat monissa eri maissa ja niiden on huomioitava monia eri kansallisia ja rajat ylittäviä lakeja, vaatimuksia ja suosituksia.

”Maailmantilanne myös muuttuu koko ajan. Se tuo meille lain ja compliancen ammattilaisille vastuun olla ajan hermolla ja ymmärrettäviä sekä tavoitettavia ohjeidemme kanssa. Meidän tulee antaa liiketoiminnalle vankka selkänoja säännösten tuntemiseen ja riskien identifioimiseen ja hallintaan perustuen. Vastuullinen yrityskansalaisuus ja liiketoimintamme sekä brändimme suojaaminen väärinkäytöksiltä ja muilta riskeiltä yhdistyvät toisiinsa liittyviksi kokonaisuuksiksi.”

Nousiainen kertoo, että koko organisaatio Patriassa tunnistaa, että compliancen ja riskienhallinnan asiantuntijat tekevät tärkeää työtä ja heidän näkemystään tarvitaan.

”Meitä kutsutaan mielellään eri liiketoimintojen tai yksiköiden työhön mukaan. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä esimerkiksi yhteisten riskien kuvaamisen ja riskeistä kommunikoimisen mallin luomiseksi.”

Kastikeresepti ja kielioppikin ovat järjestelmiä

Vapaa-ajalla Nousiainen palautuu työstä viettämällä aikaa perheen ja ystävien parissa sekä urheilemalla. Mutta mielenkiinnon kohteista löytyy myös asioita, joissa on juristin työn kanssa samankaltaisuuksia: germaaninen filologia sekä ruokakulttuuri, etenkin ranskalainen keittiö.

”Rakastan järjestelmiä ja sitä, miten säännellyistä osista muodostuu kokonaisuus. Opiskelin yliopistoaikana toisena pääaineena germaanista filologiaa – sekin on järjestelmäpohjaista. Keittiön puolella taas kyse on siitä, miten esimerkiksi tehdään kastike; siihen vaikuttavat historia, kulttuuri, maku ja esteettiset mieltymykset. Keittiötaidetta ja gastronomiaa opin arvostamaan, kun tein kesänä ennen oikista tarjoilijan hommia saksalaisessa lomakohteessa ja myöhemmin keikkoja helsinkiläisissä ravintoloissa.”

Siis niin lainsäädännössä, filologiassa kuin ruoanlaitossakin on selkeiden ohjeiden kokonaisuus pohjatietoineen, ja sitä ympäröivä maailma. Molempia puolia ymmärtävä ihminen toimii niiden rajapinnassa ja luo hyviä, toimivia ratkaisuja.

Nostoja työuralta

  • Yritysjuristi Finnlines Oyj – kansainvälisen laivanvarustamon in-house juristi
  • Compliance-konsultti, Transcendent Group Finland – juristi ja konsultti
  • Yritysjuristi, Försäkringsaktiebolaget Alandia – merenkulkualan vakuutusyhtiön in-house juristi
  • Tuomioistuinharjoittelu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ja Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 
  • Kuvataiteen ammattilaisten lainopillinen neuvoja Suomen Taiteilijaseurassa
  • Tulliylitarkastaja, Suomen Tulli – maksuliikenteen ja luotonhallinnan asiantuntija
  • Tarjoilija, Restaurant Waldpavillon, Fehmarn, Saksa ja Ravintola Taidehalli, Helsinki