Tulosta
Kansainväliseen TRACE-yritysverkostoon liittyminen auttaa Patriaa vahvistamaan eettisiä toimintatapojaan. Vastuullinen toiminta on perusta kasvulle kansainvälisillä markkinoilla.

Teksti: Matti Remes Logo: TRACE Kuva: Patria

Patria on liittynyt kansainväliseen TRACE-yritysverkostoon, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä torjumaan korruptiota sekä edistämään hyvää hallintoa ja vaatimustenmukaisuutta lakien ja määräysten noudattamisessa.

Rosa Rosanelli, Patria Group Export Compliance Officer
Rosa Rosanelli, VP, Compliance

Vuonna 2001 perustettu TRACE on voittoa tavoittelematon järjestö, johon kuuluu noin 500 kansainvälistä yritystä eri puolilta maailmaa. Jäsenyys edellyttää yritykseltä sitoutumista vastuullisiin toimintatapoihin.

Patrian tavoin TRACEn jäsenkuntaan kuuluu norjalainen puolustusvälineyhtiö Kongsberg Defence & Aerospace AS, joka on Patrian vähemmistöomistaja.

Patrian vaatimuksenmukaisuudesta vastaavaa tiimiä vetävä Rosa Rosanelli sanoo, että TRACEn verkostojen ja tietopankkien kautta Patria saa arvokasta tietoa eri maiden paikallisesta lainsäädännöstä ja toimintatavoista.

– Täsmällisen ja ajan tasalla olevan tiedon saaminen on usein haasteellista monissa maissa. TRACEn kattava verkosto auttaa meitä tässä, Rosanelli huomauttaa.

Hänen mukaansa TRACEn jäsenyys auttaa myös arvioimaan lahjontaan liittyviä riskejä eri maissa. Järjestö muun muassa julkaisee vuosittain TRACE Bribery Risk Matrix -vertailun, joka mittaa liiketoimintaan liittyvän korruption riskiä 194 valtiossa ja alueella.

Vastuullisuuden merkitys korostuu

Rosanellin mukaan vastuullisuuskysymysten merkitys korostuu entisestään, kun Patria hakee tulevina vuosina kannattavaa kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Puolustusteollisuuden tuotteiden vienti, tuotanto ja teknologian siirto ovat poikkeuksetta luvanvaraista toimintaa, jossa on Suomen lakien ohella noudatettava myös kohdemaiden lainsäädäntöä.

– Vastuulliselle yritykselle on ensiarvoisen tärkeää toimia tarkasti lakien ja säädösten mukaan kaikissa toimimaissa, Rosanelli korostaa.

Eettisissä periaatteissa ja määräyksissä on maakohtaisia eroja, eikä niiden tulkinta ole aina yksiselitteistä. Rosanellin mukaan myös paikallisille yhteistyökumppaneille on tehtävä selväksi, että vaikka tietyt toimintatavat saattaisivat olla laillisia ja yleisesti hyväksyttyjä kyseisessä maassa, ne eivät ole välttämättä sallittuja Patrian noudattamien standardien mukaan.

– TRACE-yritysverkosto jakaa keskenään hyviä käytäntöjä ja tietoa esimerkiksi siitä, millaiset lahjat ja vieraanvaraisuus ovat yhteistyökumppaneille sallittuja tai millaista hyväntekeväisyyttä voi kohdemaassa harjoittaa.

Tunnustusta lahjonnan vastaisesta toiminnasta

Vastuullisena toimijana Patria kehittää järjestelmällisesti yhteiskuntavastuun eri osa-alueita. Pääpaino on ollut avoimuuden ja eettisten toimintatapojen sekä lahjonnan vastaisten toimenpiteiden kehittämisessä.

Osoituksena työn tuloksista on Transparency International Defence & Securityn viime vuonna julkaisema Defence Companies Anti-Corruption Index (DCI) 2020 -selvitys, jonka mukaan Patria sijoittui toiseksi korkeimpaan B-luokkaan. Se oli asetettu Patriassa tavoitteeksi.

Patrialla ja Kongsbergilla on puolestaan yhteinen liiketoiminnan vaatimustenmukaisuutta edistävää Trade Compliance -hanke, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöiden vientivalvontaan liittyviä toimintamalleja jakamalla parhaita toimintatapoja sekä parantaa toimintaedellytyksiä kansainvälisessä liiketoiminnassa.