Tulosta
Siviili-ilmailuun Patrian Pilot Training on kouluttanut reilusti yli 1 000 ammattilentäjää perustamisestaan vuodesta 1998 lähtien. Patria on yksi pohjoisen Euroopan merkittävimmistä lentokouluttajista niin sotilas- kuin siviili-ilmailun saralla.

- Parhaita koulutuksen laadun mittareita ovat oppilaiden hyvä työllistyminen ja lentoyhtiöiltä saatu myönteinen palaute. Käytännössä kaikki meiltä valmistuneet lentäjät ovat työllistyneet, kertoo operatiivinen johtaja Ville Kettula.

Patrian Pilot Training toimii Suomessa Pirkkalassa ja Espanjassa Cordobassa. Espanjassa järjestetään alkeislentokoulutusta yksimoottorisilla DA40-koneilla. Pirkkalassa annetaan teoria- ja simulaattorikoulutusta sekä monimoottori- ja mittarilentokoulutusta kaksimoottorisilla DA42-koneilla.

Multi-Crew Pilot License -koulutusohjelma yhdistää peruskoulutuksen konetyyppiin ja koulutuksen tilanneen lentoyhtiön ohjaamotyöskentelyn vaatimuksiin. Koulutuksessa hyödynnetään Airbus A320 -simulaattoria sekä kahta DA42-VI-simulaattoria.

Uudet kouluttamisen tavat

Sotilaslentäjien koulutuksessa on huomioitu kiihtyvä maailman muutos; vaadittavat taidot, kyvyt ja uusien sukupolvien oppimiskulttuuri ovat muutoksessa. Yksilöllinen koulutustapa, jossa ohjaajan kyvyt ja tarpeet pystytään tunnistamaan entistä paremmin ja aikaisemmin, toimivat pohjana tulevaisuuden lentokoulutuksille.

Lentäjän psykofysiologisten ominaisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen panostetaan Patrian lentokoulutuksessa merkittävästi. Jatkossa pystytäänkin luomaan kompetenssipohjaista koulutusta.

- Lentokoulutuksessa painotetaan nyt kokonaisuuksien ymmärtämistä ja erityisesti tiedon merkitystä, käyttöä ja priorisoimista. Nykyaikaisten koneiden lentäminen on helppoa, mutta informaation määrä on kasvanut valtavasti. Tietoa on pystyttävä käsittelemään, priorisoimaan ja käyttämään oikea-aikaisesti, kehitysjohtaja Jussi Virtanen sanoo.

patria-pilot-training-airlines
Patria tarjoaa huippuluokan lentokoulutusta niin sotilas- kuin siviili-ilmailuun.

Uusi aikakausi vaatii oppilailta monipuolista suorituskykyä, jota valmennetaan uusin opetusmenetelmin ja -laittein. Esimerkiksi pelillistäminen toimii erityisen hyvin tulevien pilottien koulutuksessa, kehityspäällikkö Jari-Matti Taskinen lisää.

Simulaattorien hyödyntäminen kasvaa nopeasti

Sotilaslentäjäkoulutus jakaantuu teoria-, simulaattori- ja oikealla koneella lennettävään koulutukseen. Nykyaikaisessa lentokoulutuksessa hyödynnetään uusimpia koulutusvälineitä: eri tarpeisiin räätälöityä simulaattoritekniikkaa ja nopeasti kehittyvää VR/XR-koulutusteknologiaa. Hyötynä ovat merkittävät kustannussäästöt ja monipuolisempi koulutus.

virtual-training-patria
Patria on maailman johtavia Live, Virtual, Constructive -koulutuksen tuottajia.

Patria on maailman johtavia Live, Virtual, Constructive -koulutuksen tuottajia. LVC-ympäristössä yhdistyy samassa koulutustilanteessa kolme elementtiä: Live: oikealla lentokoneella suoritettava koulutus, Virtual: samassa ympäristössä tapahtuva simulaattorikoulutus ja Constructive: tietokoneen tuottamat, käyttäytymisen mukaan ohjelmoidut mallit tai tekoälyn mukaisesti muuttuvat toimijat. LVC-koulutusjärjestelmällä voidaan luoda todenmukainen toimintaympäristö erittäin kustannustehokkaasti.

LVC-ympäristöä on nyt käytetty Ilmavoimien ohjaajien lentokoulutuksessa reilut kaksi vuotta, ja sen hyödyt ovat ilmeiset. Patrian kehittämä Hawk LVC-koulutusympäristö on mahdollistanut monimutkaisten ja laajojen harjoitusskenaarioiden luomisen tulevaisuuden ilmaoperaatioiden tarpeisiin. Digitaaliseen ympäristöön vietyjen harjoitustilanteiden tuottaman tiedon keruussa ja sen analysoinnissa on pian tarkoitus hyödyntää Patrian tekoäly- ja Big data -osaamista suorituskyvyn parantamiseksi.

Suomen ilmavoimien strateginen kumppani

Patrian sotilaslentokoulutuksen valttina on pitkäaikainen strateginen kumppanuus Suomen puolustusvoimien kanssa. Aviation tuottaa Puolustusvoimien lentäjien alkeiskoulutuksen palveluna, joka kattaa koulutuskoneiden ylläpidon, huollon ja lennonopettajat.

- Kouluttajina on Puolustusvoimissa palvelleita entisiä sotilaslentäjiä, jotka tuntevat erittäin hyvin sotilaslentämisen tavoitteet ja erityispiirteet, kertoo Virtanen.

Patria vastaa merkittävästä osasta Puolustusvoimien lentokoneiden – muiden muassa FA-18 Hornet – ja Hawk-lentokoneiden sekä NH-90-helikoptereiden elinkaaren tukipalveluista. Palveluihin kuuluu koneiden huoltoa, korjauksia ja päivityksiä.

Aviation-liiketoiminnan osaamisalueet

  • Lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalvelut, kattaen lentokoneiden, helikoptereiden ja moottoreiden huollon, korjauksen ja modifioinnin
  • Pää­asiak­kai­na elinkaaren tukipalveluissa ovat so­ti­las- ja vi­ran­omais­toi­mi­jat poh­joi­ses­sa Eu­roo­pas­sa
  • Siviili- ja sotilaslentokoulutus
  • Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani

Teksti: Samppa Haapio