Tulosta
Patrian kansainvälisen laajentumisen strategia todentui osaltaan 2019 Belgiassa, kun Patria osti Belgium Engine Centerin. Nyt integrointiprosessi on jo hyvässä vauhdissa.

Teksti: Otavamedia  Kuvat: Patria

Yrityksen nimeksi on vakiintunut Patria Belgium Engine Center (PBEC), ja se on osa Patrian International Support Partnerships -liiketoimintayksikköä. PBEC:n erikoisosaamiseen kuuluvat Pratt & Whitney F100 -moottorien huolto ja kunnostus. F100-moottoreita käytetään F-15- ja F-16-hävittäjissä ympäri maailman.

“Aloitimme integraation taloushallinnon toimintojen yhteenliittämisellä ja siirryimme sen jälkeen henkilöstöhallintoon. Tätä seurasivat brändin yhtenäistäminen ja liiketoiminnan synergioiden rakentaminen. Seuraava iso askel on IT-järjestelmien yhdistäminen, kunhan siihen liittyvät muodollisuudet ovat kunnossa,” kertoo Antti Huuskonen. Hän johti yhtiöiden yhdistämisprosessia ja on maaliskuusta lähtien toiminut PBEC:n myynti- ja markkinointijohtajana.

Osaltaan kauppa liittyi suurempaan kokonaisuuteen, jossa Kongsberg ja Patria ostivat AIM Norwayn ja BEC:n – järjestelyn lopputuloksena. Patria omistaa nyt 49,9 % Kongsberg Aviation Maintenance Servicestä (KAMS) ja 100 prosenttia PBEC:stä.

Osaamisen perustana vuosisadan kauppa

Patria Belgium Engine Center

PBEC:n hankinnan myötä Patrialla on nyt hallussaan yksi maailman ammattitaitoisimmista lentokonemoottoreiden huoltoyhtiöistä. PBEC:n osaaminen pohjautuu ”vuosisadan kauppaan” vuonna 1975, jolloin niin sanotut EPAF-maat (European Participating Air Forces, eli Norja, Tanska, Hollanti ja Belgia) tekivät F-16-hävittäjien yhteishankinnan, kaikkiaan 348 konetta.

Koneiden valmistus ja kokoonpano jaettiin maiden kesken, ja PBEC (joka tuolloin oli osa FN Moteursia) valmisti ja kokoonpani matalapaineahtimet ja runkomoduulit ja kokoonpani sekä kokoonpani ja testasi kaikki hankitut F100-moottorit. Yli 600 moottorin kokoonpanon jälkeen PBEC on keskittynyt F100-moottorimoduulien varikkotason huoltoon.

Tällä hetkellä maailmassa on vain kourallinen yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan vastaavan tason palveluita F100-moottoreille. PBEC on yksi kokeneimmista huoltoyhtiöistä alalla. Se tekee tiiviistä yhteistyötä asiakkaidensa ja moottoreiden alkuperäisvalmistajan, Pratt & Whitneyn kanssa.

 ”Aloitamme Belgiassa pian F100-huollot myös paikan päällä ilmavoimien tukikohdassa, mikä on meille merkittävä avaus. Toivomme, että tästä palvelukonseptista tulee referenssi jatkoa ajatellen,” sanoo PBEC:n myyntipäällikkö Gery Vanhalsberghe.

PBEC haluaa kasvua myös Yhdysvaltain markkinoilla.

”Meillä on muutaman vuoden takaa hyviä kokemuksia toimimisesta yhdysvaltalaisten asiakkaidemme kanssa, ja meillä on myös hyvät suhteet Yhdysvaltojen ilmavoimiin. Tältä pohjalta kehitämme nyt toimintaamme, tunnistamme uusia mahdollisuuksia ja olemme aktiivisia. Patria toimii tässä tukena, sillä se haluaa muiltakin osin laajentaa toimintaansa Yhdysvalloissa. Markkina tarjoaa erittäin lupaavia tulevaisuudennäkymiä,” Yhdysvaltojen myynnistä vastaava Alessandro Carrella arvioi.

“Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoiden lisäksi PBEC on hyvin aktiivinen myös muiden F100-asiakkaiden suuntaan Aasiassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. PBEC:n vahvuuksia täyden varikkopalvelun lisäksi ovat tehokkuus, laatu ja asiakaslähtöisyys. Ne siivittävät meitä eteenpäin kyseisillä markkina-alueilla,” sanoo yhtiön pitkäaikainen konsultti Ronald Andre (Aeron Engineering Ltd).

”Tulevaisuus vaikuttaa lupaavalta. Asiakkaamme näyttävät pitävän F100-moottorit lennostojensa tukipilareina, ja F100 tuntuu kiinnostavan myös uusia asiakkaita.  Huollon, korjauksen ja operoinnin potentiaali on laaja,” Andre uskoo.

 ”Odotamme, että pian pääsemme syvemmin tutustumaan Patrian muihin ilmailuhuolto- ja kunnostusyksiköihin. On selvää, että meillä on yksiköiden välistä synergiaa ja mahdollisuus oppia toisiltamme.”

 PBEC:n markkinointiin ja myyntiin kuuluu myös asiakastuki, jonka muodostavat Eloise Fraiture ja Solange Marsin. Asiakaspalvelutiimi on asiakkaiden pääasiallinen kontaktipinta PBEC:iin päivittäisissä asioissa.

“Koordinoimme sisäisesti huoltojen seurantaa, lähetyksiä ja laskutusta. Työskentelemme tiiviisti myös myynnin kanssa, ja odotamme innolla integraation myötä tulevia uusia haasteita.”

Erilaiset taustat, yhteinen selkeä tulevaisuus

Huolimatta F100-moottoreiden pitkästä elinkaaresta, 1970-luvun alusta 2030-luvulle, niiden käyttö vähenee uusien hävittäjämallien ja niiden uusien moottorityyppien myötä. PBEC valmistautuukin jo laajentamaan palveluitaan myös muihin moottorityyppeihin – sekä sotilaallisia että kaupallisia mahdollisuuksia analysoidaan parhaillaan. 

 ”Valmistaudumme tekemään monipuolisesti lentomoottorihuoltoja. Osaamisemme on kohdallaan, joten pystymme laajentamaan palvelumme moniin muihin moottorityyppeihin,” näkee Gery Vanhalsberghe.

PBEC:n myynti- ja markkinointitiimi on hyvin kansainvälinen. Eri kansallisuuksien, ammatillisten ja kulttuuristen taustojen sekä kielitaidon määrä ovat etuina eri markkinoilla toimiessa ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

“Olen tyytyväinen, että kuulun tähän monikulttuuriseen tiimiin. Uskon, että tiimimme monimuotoisuus edesauttaa PBEC:n tulevaisuuden menestystä,” sanoo Antti Huuskonen.

PATRIA BELGIUM ENGINE CENTER SPRL (PBEC)

  • PBEC on F-16- ja F-15-hävittäjissä käytettävien Pratt & Whitney F100 -moottoreiden huoltoihin, korjauksiin ja ylläpitoon erikoistunut yhtiö. 

  • Se tuottaa myös näiden moottoreiden materiaalihallintapalveluja.

  • PBEC oli ennen norjalaisen AIM-yhtiön omistuksessa. Patrian omistuksessa kesäkuusta 2019 lähtien.