Tulosta
Patrialla on takanaan historiansa taloudellisesti vahvin vuosi. Konsernin liikevaihto nousi 824,8 miljoonaan euroon - kasvua edelliseen vuoteen oli 12 prosenttia.

Yli puolet liikevaihdosta eli 65 prosenttia kertyi toiminnasta Suomen ulkopuolelta, mikä kertoo Patrian ja sen merkittävän osakkuusyhtiön Nammon vankasta asemasta myös kansainvälisillä markkinoilla. Tilauskannan kehitys oli ripeämpää kuin vuotta aiemmin, mutta jäi kuitenkin vaisuksi, mikä vaikuttaa niin kuluvan vuoden kuin todennäköisesti myös tulevienkin vuosien kehitykseen. Puolustussektorin hankintojen supistuminen niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisestikin näkyy selvästi. Konsernin liikevaihto pienenee edellisvuoteen verrattuna, jonka lisäksi vertailua vuosien välillä tulee edelleen vaikeuttamaan se, että puoliksi Norjan valtion kanssa omistetun Nammon omistusosuuden mukaiset tuloslaskelman luvut jäävät jatkossa pois konsolidoidusta tilinpäätöksestä IFRS-standardien muutoksen mukaisesti. Toiminnan ennustetaan kuitenkin pääosin jatkuvan vakaana. Puolustusvoimien uushankinnat supistuvat, mutta samalla vakautta toimintaan tuovat ne käynnissä olevat kalustojen elinkaaren hallintaan liittyvät hankkeet, jotka etenevät suunnitellusti. Tilauskannan kehitys riippuu joka tapauksessa pääosin tarjousvaiheessa olevien vientihankkeiden liikkeellelähdöstä kansainvälisillä markkinoilla. Edelleen tavoitteena on lisätä kotimaisen asiakkaan Patrialle ulkoistamien toimintojen laajuutta. Yhtiön toimintaa tullaan kehittämään kustannustehokkaammaksi ja joustavammaksi, jotta se on hyvin valmistautunut toimintaympäristön jatkuviin muutoksiin. Vakautta tuo myös Patrian menestyksekäs tuotekonsepti niin ajoneuvoliiketoiminnassa kuin kranaatinheittimissäkin. Patrian panssaroidut pyöräajoneuvot ja kranaatinheitinjärjestelmät edustavat alansa viimeisintä teknologiaa, joihin liittyvä osaaminen perustuu vuosikymmenien kokemukseen sekä merkittäviin tuotekehityspanostuksiin. Yhtiö toimii kiinteässä yhteistyössä asiakkaidensa ja laajan kansainvälisen teollisuuskumppaniverkoston kanssa. Nato-yhteensopivat tuotteet ja palvelut suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti. Patria AMV on panssaroitujen 8x8 pyöräajoneuvojen markkinajohtaja ja Patrian tärkein vientituote. AMV-tuoteperhettä kehitetään jatkuvasti ja siihen sovelletaan systemaattisesti testattua ja kehitettyä uutta teknologiaa. Uudet rakenneratkaisut mahdollistavat suuren kantavuuden, korkean suojaustason sekä raskaiden asejärjestelmien integroitavuuden. Tässä lehdessä esittelemme ääriolosuhteissa testattua uutta pyöräajoneuvokonseptia, joka on suorituskyvyltään verrattomalla tasolla. Tämä konsepti täydentää Patrian panssaroitujen ajoneuvojen tarjontaa ja tähtää asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin. Toinen laajempi kokonaisuus tässä lehdessä esittelee Suomen merivoimien Rauma-luokan ohjusveneiden peruskorjaushanketta, jossa Patria osoitti kykynsä toimia menestyksellisesti vaativassa integrointitaitoja edellyttävässä projektissa. Yhdessä kotimaisten, pohjoismaisten ja kansainvälisten alihankkijoiden kanssa Merivoimat sai käyttöönsä tämän päivän teknologialla varustettuja sota-aluksia. Kesän Eurosatory-tapahtumaan tuomme jälleen uutta mielenkiintoista teknologiaa. Mukavia lukukokemuksia ja tapaamisiin Eurosatoryssa!   Heikki Allonen toimitusjohtaja   Artikkeli on julkaistu Patria-lehdessä toukokuussa 2014