Tulosta
Suora yritysjäsenyys eurooppalaisessa ASD:ssä antaa mahdollisuuden vaikuttaa eurooppalaiseen kehitykseen muuttuneessa tilanteessa. Konsernitason ajattelu ja suhteet ulkomaailmaan korostuvat Patrian uudessa strategiassa.

Patria on liittynyt kansainvälisen AeroSpace and Defence Association of Europe:n (ASD) suoraksi yritysjäseneksi 17 muun eurooppalaisen suuryrityksen rinnalle. Kehitysjohtaja Pasi Niinikoski näkee, että Patria on nyt ottanut selkeästi paikkansa omiensa joukossa.

– Olemme nyt aktiivisesti ja tosissamme mukana eurooppalaisessa kehityksessä ottamassa kantaa ja tekemässä uusia avauksia Euroopan unionin, komission ja puolustuksen hankkeiden ja regulaation suuntaan.

Eurooppa on muutoksessa. Niinikosken mielestä huomio on kiinnittynyt liikaa Euroopan puolustusrahastoon. Hän painottaa, että edellinen Euroopan komissio teki paljon uusia avauksia puolustuksen saralla. Tämän kehityksen rinnalla myös yksittäisten valtioiden väliset yhteishankkeet lisääntyvät ja yritysten verkottuminen jatkuu.

– Euroopassa ja puolustusajattelussa tapahtuu asioita, joita ei voi sivuuttaa. Ne on pakko huomioida käyttäytymisessä. Tämä koskee myös meitä suomalaisia.

Patriassa on työstetty viime aikoina uutta strategiaa, joka nojaa vahvasti kansainvälisyyteen. Suora jäsenyys ASD:ssä on yksi tärkeä avaus kohti strategian mukaista vaikuttamista.

– Uudessa strategiassa korostuvat konsernitason ajattelu ja suhteet ulkomaailmaan. Me kaikki edustamme Patriaa, kun toimimme esimerkiksi ASD:n eri työryhmissä.

Niinikoski muistuttaa, että ASD ei ole Patrialle mikään erillinen askel, vaan kiinteä osa liiketoiminnan kehittämistä ja omaa edunvalvontaa.

Työryhmä- ja pöytäpaikkoja tarjolla

ASD on Euroopan ilmailu-, avaruus-, puolustus- ja turvallisuusteollisuuden ääni, joka edustaa yli 3 000 yritystä ja tukee aktiivisesti ja maailmanlaajuisesti alan kilpailukehitystä. Niinikoski myöntää, että Patrialla ei ole resursseja vaikuttaa kaikkeen järjestön toimintaan.

– Valitsemme omat pääaiheemme, missä tahdomme vaikuttaa ja mihin työryhmiin haluamme kuulua. Puolustussektori on meitä lähellä, huolto ja ylläpito puolestaan erityisosaamistamme.

ASD:ssä Patrian rinnalla toimii alan jättiläisiä, kuten Airbus. Kun mukana ovat myös esimerkiksi Saab ja Kongsberg, on pohjoismaiselle puolustussektorin näkökulmalle vahva pohja jo olemassa. Jäseninä olevat puolustusteollisuuden toimijat laajentavat vaikuttamismahdollisuuksien kenttää.

– Voimme tehdä Patriaa, tuotteitamme ja osaamistamme tunnetuksi laajoilla foorumeilla. Verkottumalla meillä on hyviä kanavia tuoda ja jakaa tietoa k tukemaan kehitystämme strategian mukaisesti.

Suomalaisen yrityskentän tukena

Patria on ollut aiemmin mukana ASD:n toiminnassa Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusjärjestön PIA:n kautta. Suurimpana suomalaisena alan yrityksenä Patria ottaa nyt askeleen eteenpäin uudelle näköala- ja vaikuttamispaikalle, mutta pysyy yhä PIA:ssa.

– Jatkamme aktiivista toimintaa PIA:ssa sekä autamme ja tuemme muita suomalaisia yrityksiä.

Liittyminen ASD:n suoraksi yritysjäseneksi oli Niinikosken mukaan suoraviivainen ja selkeä prosessi. Yhdistyksen hallitus hyväksyi Patrian joukkoon, jossa yrityksen osaaminen ja tunnettuus saavat nyt kansainväliset siivet alleen.

Kansainvälinen liiketoiminta on Patriassa sinänsä jo hyvässä vauhdissa, toimiihan yritys Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Belgiassa. Näissä maissa Patrian paikalliset yhtiöt kuuluvat myös jo alan teollisuusjärjestöihin. Suora vaikuttaminen eurooppalaisiin päättäviin elimiin on seuraava vaihe kansainvälisessä kasvussa, mitä myös ASD tuo mukanaan.