Tulosta

Pasi Niinikoski nimitettiin viime vuoden syyskuussa Patrian kehitysjohtajaksi. Hänen tehtävänään on toimia konsernin johdon tukena toiminnan kehittämisessä ja yhtiön strategian suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

Työkenttä oli jo ennestään hyvin hallussa, sillä Niinikoski oli toiminut vuodesta 2006 lähtien Patrian Systems-liiketoiminnan johtajana. Koulutukseltaan Niinikoski on tekniikan tohtori, ja ennen Patriaa hän teki pitkän uran ampumatarvike-, ruuti- ja räjähdeteollisuuden kansainvälisissä tehtävissä.

– Pitkä työkokemus Patriassa on tuonut runsaasti toimialatuntemusta ja verkostoja, joita voi hyödyntää myös uudessa tehtävässä. Yhtä tärkeää on tuntea Patriassa ihmisiä ja verkostoitua konsernin sisällä, Niinikoski sanoo.

Työpöydällä Patrian strategian kulmakivet

Kehitysjohtajan työssä korostuvat Patrian tulevien vuosien strategiset painotukset, ennen muuta huolto- ja korjauspalvelujen kansainvälistyminen, HX-hävittäjähanke sekä Systems- ja Land-liiketoimintojen uudet tuotteet. Niiden päälle hän on mukana yrityskuvan kehittämisessä viestinnän keinoin.

– Kaikki strategiset teemat ovat haastavia. Niiden toimeenpanossa on oltava herkkänä ja reagoitava heti, jos tavoitteista aletaan jäädä.

Niinikosken mielestä Patriassa on valtavasti potentiaalia, mutta tällä hetkellä kokonaisuudesta ei saada riittävästi irti.

– Oleellista on vapauttaa kaikki henkilöstöstä löytyvä potentiaali ja osaaminen. Siihen tarvitaan aluksi nykyistä selkeämpi yhteinen tavoite eli visio ja sen toteuttamista tukevan johtamiskulttuurin kehittämistä.

Eurooppa-tason yhteistyö tärkeää Patrialle

Niinikosken laajaan työnkuvaan kuuluu yhteistyö Patrian keskeisten sidosryhmien kanssa. Hän vastaa esimerkiksi korkeakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Vastuualueisiin kuuluvat myös puolustusvoimien kanssa tehty sotataloussopimus sekä yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen ja MIL-poolin kanssa. Poolissa ovat yritykset, jotka poikkeusoloissa luovat edellytykset puolustusvoimien sodan ajan toiminnalle.

Patrian kansainvälinen kasvu näkyy konkreettisesti kehitysjohtajan työssä. Niinikoski vastaa osaltaan Euroopan puolustusrahastoon liittyvistä asioita. Euroopan Unioni perusti rahaston kolme vuotta sitten koordinoimaan ja rahoittamaan Euroopan puolustusalan investointeja ja kehitystyötä.

Rahasto tukee kilpailutusten kautta tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kantava periaate on valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, sillä rahoitetuissa hankkeissa on oltava mukana toimijoita vähintään kolmesta jäsenmaasta.

– Toiminta on vasta käynnistymisvaiheessa, joten kaikki on uutta niin Patrialle kuin kaikille muillekin eurooppalaisille toimijoille.

Puolustusrahaston valmistelevat toimenpiteet ovat käynnissä vuosina 2018–2020. Rahaston varsinainen toiminta ajoittuu vuosille 2021–2027.

Aitiopaikka puolustusalan kehitykseen

Niinikoskea työllistää myös eurooppalaisen puolustusalan järjestön AeroSpace and Defence Industries Association of Europen (ASD) puolustusliiketoimintayksikkö (Defence Business Unit), jonka jäseneksi hänet nimitettiin tämän vuoden tammikuussa.

Hän edustaa yksikössä Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistystä ja muita pohjoismaisia teollisuusjärjestöjä.

ASD on Euroopan ilmailu-, avaruus-, puolustus- ja turvallisuusteollisuuden edunvalvoja, jonka keskeisenä tehtävänä on edistää ja tukea alan kilpailukyvyn kehitystä.

Puolustusliiketoimintayksikössä on 24 jäsentä toimialan merkittävistä yrityksistä. Niinikoski sanoo, että jäsenyys on aitiopaikka eurooppalaisen puolustusalan näkymiin. Se antaa myös Patrialle mahdollisuuden vaikuttaa sen tulevaan kehitykseen.

– ASD:n puolustusliiketoimintayksikkö valmistelee koko Euroopan puolustusteollisuuden kannanottoja toimialaa koskevista isoista teemoista, joista käydään keskusteluja muun muassa Euroopan komission kanssa. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi Euroopan puolustusrahaston tukemat teknologiat ja tekoälyn hyödyntäminen.