Tulosta

Patria ampuu jalkaväen aseilla Vattajanniemen ampuma-alueella 11.12.2023 – 15.12.2023
päivittäin klo 09:00 – 17:00.
Vaarallinen alue on 12 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Lahdenkroopista länteen ja oikea raja Kalsonnokasta luoteeseen.
Oikeus käyttää ampuma-aluetta perustuu Metsähallituksen myöntämään lupaan.
Lisätietoja p. 0299 442 191.