Tulosta

Yhteistoimintaneuvottelut Pat­rian Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­nan komposiittiyksikössä ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko komposiittiyksikön hen­ki­lös­töä Jäm­sän Hal­lin ja Tam­pe­reen toi­mi­pis­teis­sä. Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla olivat hankkeiden toimitusmäärien laskemisesta johtuvat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä työn uudelleenorganisointi.

Neuvottelujen tuloksena sovittiin työajan lyhentämisestä nelipäiväiseksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lisäksi kesällä tehdas suljetaan kahdeksi viikoksi. Näiden toimenpiteiden lisäksi on erilaisia kokoaikaisia lomautuksia.

Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­ta suun­nit­te­lee ja val­mis­taa vaa­ti­via kom­po­siit­ti­sia ja metallisia len­to­ko­ne- ja ava­ruus­ra­ken­tei­ta. Lii­ke­toi­min­ta työl­lis­tää noin 160 hen­ki­löä Jäm­sän Hal­lis­sa ja Tam­pe­reel­la.

Li­sä­tie­to­ja: Mikko Kilpeläinen, operatiivinen johtaja, Ae­ro­struc­tu­res, Pat­ria, puh. 040 869 3588, [email protected]​patria.​fi

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Vuonna 2018 Patrian liikevaihto oli 476,1 miljoonaa euroa, ja konsernissa toimii 2 800 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50.1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49.9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.