Tulosta

Patrian johdossa on tapahtunut lyhyellä aikaa merkittäviä muutoksia, hallituksessa on uusi puheenjohtaja Esa Rautalinko, ja väliaikaisena toimitusjohtajana toimii nyt talousjohtaja Ville Jaakonsalo. He jakavat kuitenkin edeltäjiensä näkemykset puolustusteollisuuden ja Patrian tavasta toimia.

Miksi eettinen toimintapa on niin tärkeä Patrialle? - Kaikessa liiketoiminnassa on tärkeätä toimia vastuullisesti. Erityisen korostetusti näin on puolustusteollisuudessa, jonka liiketoiminnan eettisiä perusteita kyseenalaistetaan usein julkisuudessa. Siksi meille on tärkeää kertoa toimintamme vastuullisuudesta sidosryhmillemme, toteaa Esa Rautalinko.

Mikä on hallituksen rooli tässä? - Patriassa eettinen toiminta ja vastuullisuusasiat ovat edelleen erikoistarkastelun kohteena, ja me yhtiön hallituksessa seuraamme tarkasti vastuullisuuden toteutumista. Patriassa on nollatoleranssi lahjonnan suhteen ja se pätee myös muuhun epäeettiseen toimintaan. Haluamme, että Patria on alansa parhaiden yritysten joukossa, myös tässä suhteessa, Rautalinko jatkaa.

Miten tämä näkyy käytännössä? - Patria on sitoutunut toimintamaidensa lakien ja säädösten noudattamiseen. Kunnioitamme kansainvälisiä sitoumuksia, sopimuksia ja liike-elämän hyviä toimintatapoja. Toimintatapamme perustuvat rehellisyyden, läpinäkyvyyden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Patrialla on nollatoleranssi kaikkeen epäeettiseen toimintaan, mukaan lukien korruptio ja lahjonta. Emme hyväksy henkilöstömme tai liikekumppaniemme epäeettistä tai korruptoitunutta toimintaa missään muodossa ja toimimme aktiivisesti sen ehkäisemiseksi. Meillä on vahva eettinen toimintaohje, joka määrittelee tapamme toimia erilaisissa tilanteissa vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. Tätä toimintaohjetta täydentävät yksityiskohtaisemmat politiikat ja ohjeet. Ohjeiden mukaista toimintaa kehitetään jatkuvasti ja sitä valvovat sekä hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta että johtokunta, kertoo Jaakonsalo.