Tulosta
Strateginen kumppanuus Patrian kanssa tuo paljon lisäarvoa Suomen puolustusvoimille. Patria tarjoaa kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta parantavaa toimintamalliaan myös muiden maiden asiakkaille.

Strateginen kumppanuus on toimintamalli, jossa Patria toimii systemaattisesti pitkäaikaisena kumppanina. Patrian Nordics-markkina-alueen Senior Vice President Mats Warstedt kertoo, että tämän huolto-, korjaus- ja kunnostuspalvelut sisältävän konseptin käytännön tehokkuus ja toimivuus on osoitettu Suomessa.

”Patria tunnetaan ajoneuvoistaan, mutta elinkaaripalvelut ovat tuotteidemme lisäksi strategiamme kovaa ydintä. Nämä palvelut varmistavat, että asiakkaidemme kalusto pysyy kunnossa ja suorituskyvyltään ajantasaisena.”

Warstedtin mukaan toimitusvarmuus on tärkein etu, jonka asiakkaat saavat, kun Patria toimii heidän strategisena kumppaninaan. Asiakkaat voivat luottaa Patrian tukeen myös kriisiaikoina. Yritys esimerkiksi hoitaa aina varaosatoimituksensa ja muut palvelunsa, jotka pitävät ajoneuvot toimintakunnossa.

Toimitusvarmuus on tärkein etu, jonka asiakkaat saavat, kun Patria toimii heidän strategisena kumppaninaan

”Patrian ainutlaatuinen konsepti sisältää sitoumuksemme täyttää kaikki velvoitteemme myös poikkeusoloissa.”

Warstedt huomauttaa, että tämä sitoumus ei koske vain mahdollisia sotilaallisia kriisitilanteita, vaan myös muita poikkeavia olosuhteita. Koronapandemia toi omat haasteensa Patrian päivittäiseen tekemiseen, mutta yritys pystyi toteuttamaan palvelut asiakkailleen systemaattisesti ja turvallisesti.

Strateginen kumppanuus toimii hyvin Suomessa

Warstedt kertoo, että Patrian ja Suomen puolustusvoimien välinen strateginen kumppanuus on ainutlaatuinen.

”Teollisuusyrityksen ja Puolustusvoimien välistä kunnossapitoyhteistyötä ei todennäköisesti ole viety näin pitkälle missään muussa maassa.”

Suomessa Patria on enemmistöosakkaana Millog Oy:ssä, joka Puolustusvoimien strategisena kumppanina tarjoaa Maa- ja Merivoimille puolustusmateriaalien elinkaaren tukipalveluja kaikissa olosuhteissa, häiriötilanteet ja poikkeusolot mukaan lukien.

Millog vastaa esimerkiksi huolto- ja materiaalipalveluista koskien panssaroituihin ja panssaroimattomiin ajoneuvoihin liittyviä alustoja ja järjestelmiä, sähköisiä järjestelmiä sekä modifikaatioita ja asennuksia.

Muutama vuosi sitten Millogin strategiseen kumppanuuteen liittyvät tehtävät laajenivat kattamaan Maavoimien joukko-osastojen korjaamojen toiminnan sekä Merivoimien alusten ja järjestelmien kunnossapidon. 

Patrian strateginen kumppanuus Suomen ilmavoimien kanssa kattaa koneiden ja niiden moottoreiden raskaat huollot, korjaukset, päivitykset ja rakenteelliset modifikaatiot sekä järjestelmien kehityksen. 

Tämän lisäksi Patria vastaa Ilmavoimien, Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen alkeis- ja peruslentokoulutuksesta.

Myös Ruotsin ja Patrian välinen yhteistyö syvenee

”Suomi on Patrian kotimarkkina-alue. Vaikka emme välttämättä pääse yhtä tiiviiseen yhteistyöhön kaikissa maissa, on strategisen kumppanuuden tuomaa lisäarvoa pyrittävä hyödyntämään myös muualla. Sovitamme toimintamallimme aina asiakkaan tarpeiden mukaan”, Warstedt kertoo.

Ruotsi toimii tästä hyvänä esimerkkinä. Patria on tehnyt Ruotsin kanssa yhteistyötä jo pitkään erityisesti panssaroitujen ajoneuvojen toimituksiin ja huoltoon liittyen.

Yhteistyö syveni strategiseksi kumppanuudeksi noin 10 vuotta sitten, kun Patria toimitti Ruotsin puolustusvoimille 113 Patria AMV 8x8 -ajoneuvoa.

”Ruotsin puolustusvoimilla on useita strategisia kumppanuussuhteita esimerkiksi laitetoimittajiensa kanssa. Patrian ja Ruotsin puolustusvoimien välinen sopimus mahdollistaa ajoneuvojen ja muun kaluston varaosien tilaamisen. Kumppanuuteen kuuluu myös ajoneuvojen kehittäminen ja siihen liittyvät modifikaatiot”, kertoo Warstedt.

Uusi tilaus on luottamuksen merkki

Helmikuussa Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitos (FMV) tilasi Patria XA 202/203 -ajoneuvojen elinkaaripäivityksen. Patria toimitti ajoneuvot 2000-luvun alussa, ja modernisointityö pidentää niiden elinkaarta vuosikymmeniä.

Työ kattaa 168 ajoneuvon moottorit, rungon sekä elektroniikka- ja hydraulijärjestelmät.

”Tämä elinkaaripäivitystilaus osoittaa, että Ruotsin puolustusvoimat luottaa Patriaan”, toteaa Warstedt.

Elinkaaripäivitys on esimerkki kaluston käyttöikää jatkavista projekteista, joita Patria on tehnyt useille asiakkailleen. Nämä projektit suunnitellaan aina huolellisesti asiakkaan kanssa, millä varmistetaan, että projektissa huomioidaan sekä nykyiset että tulevat ajoneuvon suorituskyvylle asetetut vaatimukset.

Tavoitteena pitkäaikaiset kumppanuudet

Warstedt kertoo, että strateginen kumppanuus Patrian kanssa perustuu laitteiden valmistukseen ja huoltoon liittyvään tekniseen osaamiseen sekä pitkään kokemukseen yhteistyöstä eri maiden puolustusvoimien kanssa.

Patrian vahvan osaamisen ansiosta asiakas hyötyy lyhyemmistä toimitusajoista sekä huollon ja ylläpidon tehokkuudesta. Lisäksi saavutetaan kustannussäästöjä. 

”Kun Patria varmistaa, että kalusto on hyvässä toimintakunnossa, asiakas voi keskittyä omiin ydintoimintoihinsa.”

Lähivuosina Patria toimittaa panssariajoneuvoja Latviaan ja Slovakiaan. Näiden molempien maiden toimitukset perustuvat valmistukseen paikallisten kumppanien kanssa. Warstedt sanoo, että verkostoitumisen ansiosta Patrian tilanne pitkäjänteisen yhteistoiminnan suhteen on näissä kohdemaissa hyvä.

”Ajoneuvoprojektien lisäksi käymme keskusteluja pitkäjänteisestä yhteistoiminnasta ajoneuvojen huoltojen, korjausten ja kunnostusten osalta.”

Tiiviimpi yhteistyö muissa maissa

Suomen ja Ruotsin lisäksi Patria käyttää tiiviiseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia useiden muiden maiden ja yritysten kanssa.
Norjassa Patria omistaa puolet Kongsberg Aviation Maintenance Servicesistä (KAMS), joka toimii Norjan puolustusvoimien helikoptereiden huolloista, korjauksista ja päivityksistä vastaavana strategisena kumppanina.

Pitkä kokemus yhteistyöstä eri maiden puolustusvoimien kanssa

Belgiassa F100-suihkumoottoreista vastaava Patria Belgium Engine Center (PBEC) on tehnyt pitkään läheistä yhteistyötä Belgian ilmavoimien kanssa. Patrian huoltoyksikkö toimii nyt myös lentotukikohdassa Belgiassa.

Virossa Patrian Milworks huoltaa ja korjaa maan puolustusvoimien panssaroituja ajoneuvoja ja asejärjestelmiä.

Lue tämä ja muita artikkeleita PATRIA MAGAZINE 1/2023 -lehdestä (in English)