Tulosta
Patria on puolustus- ja ilmailuteollisuutta edustavalle PIA ry:lle tärkeä kumppani sekä kotimaisessa että kansainvälisessä vaikuttamistyössä, sanoo pääsihteeri Tuija Karanko.

Teksti: Matti Remes Kuva: Tuija Karanko

PIA ry on Suomen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuutta edustava toimialajärjestö, jolla on noin 130 jäsenyritystä. Jäsenistöstä suurin osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Suuristakin jäsenistä enemmistö toimii usealla toimialalla.

– Patria on tytäryhtiöineen suurin puhtaasti puolustusalan toimija Suomessa ja näkyvä toimija yhdistyksessä, PIA:n pääsihteeri Tuija Karanko sanoo.

Yhteistyö Patrian ja PIA:n välillä on kattavaa. Patrian edustajat osallistuvat aktiivisesti esimerkiksi työryhmien ja hallituksen toimintaan. PIA:n hallituksen puheenjohtajana toimii Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko.

– Pienenä yhdistyksenä joudumme tukeutumaan jäsenyritysten aktiivisuuteen ja osaamiseen monellakin alalla. Suurempana yrityksenä Patrialla on resursseja olla aktiivinen ja laittaa työryhmiin jäseniä. Patrialaiset ovat tiiviisti mukana esimerkiksi strategiaryhmässä.

Toimialan trendien seuraaminen tärkeää

Puolustusalan ajankohtaisiin teemoihin kuuluu huoltovarmuus, jonka merkitys on korostunut koronapandemian ja monia toimialoja koettelevan komponenttipulan myötä. Myös pandemian pitkäaikaiset taloudelliset vaikutukset esimerkiksi länsimaiden puolustusbudjetteihin askarruttavat.

Karanko huomauttaa, että Patrialla on pienempiä yrityksiä enemmän resursseja seurata alan kehitystä ja trendejä. Näistä tiedoista ja osaamisesta hyötyvät muutkin alan yritykset.

– Hyvä esimerkki on PIA:n jäsenistölle laadittu yhteiskuntavastuuraportin ohje, jonka rakensimme Patrian vahvalla tuella. Asiaan oli Patrialla jo perehdytty, ja yritys jakoi tietonsa koko yhteisömme käyttöön.

Karangon mukaan Patrian johtava asema herättää kuitenkin välillä myös keskustelua muissa suomalaisissa alan yrityksissä. Siksi hän haluaa korostaa Patrian toimintaa koko PIA:n jäsenistön puolesta.

– Patrian edustajat PIA:ssa ovat aina kyenneet toimimaan – viimeistään muutaman sanan vaihdon jälkeen – koko teollisen kentän hyväksi. Näin on myös kysymyksissä, joissa Patrian omat intressit olisivat vastakkaiset esimerkiksi pk-yritysten kanssa.

– Toisinaan PIA:n kannanotot ovat kompromissien tuloksia. Näiden 12 vuoden ajan, jota olen PIA:aa johtanut, emme ole olleet koskaan tilanteessa, jossa Patrian edustajat olisivat vastustaneet PIA:n kantoja tai toimia, vaikka ne eivät suoraan Patrian kantoja seuraisikaan.

Suomen ääni kuuluville Euroopassa

Karanko huomauttaa, että vuonna 1994 perustettu PIA on ennen kaikkea jäsentensä toimintaedellytyksiä edistävä vaikuttajaorganisaatio. Kotimaassa vaikuttamistyö kohdistuu etenkin lainsäädäntöön ja eri hallinnonalojen sisäisiin määräyksiin ja toimintatapoihin.

PIA edustaa suomalaista toimialaa myös kansainvälisillä foorumeilla. Tärkein niistä on eurooppalainen yhteistyöjärjestö ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).

Patriasta tuli vuonna 2019 ASD:n yritysjäsen ja sai siten edustajansa muun muassa ASD:n puolustusliiketoimintayksikköön (Defence Business Unit). Yksikössä on 24 jäsentä toimialan merkittävistä eurooppalaisista yrityksistä.

– Patrian suora jäsenyys ei vähennä PIA:n roolia ASD:ssä – päinvastoin. On hyvä, että suomalaisen alan teollisuuden ääntä tuodaan esille mahdollisimman monella suulla. Patrian kannat ASD:n toimielimissä puhuvat koko suomalaisen alan puolesta. Kantoja hiotaan hyvässä yhteistyössä.

Karangon mukaan yritysten yhteistyötä kansainvälisillä markkinoilla tarvitaan, sillä Suomi on Euroopankin mittakaavassa pieni tekijä suurempiin maihin ja yhtiöihin verrattuna. Läheinen yhteistyö kantaa myös käytännön tasolle.

– PIA:n järjestämä Suomen paviljonki Eurosatory-messuilla Ranskassa sijaitsee aina Patrian vieressä, ja koordinoimme messutapahtumia yhdessä. PIA on jo vuosia järjestänyt messuilla vastaanoton usealle sadalle vieraalle. Koska PIA:n omat jääkaappitilat eivät ole riittäneet tarjoilujen viilentämiseen, on apua saatu, mistäs muualta kuin Patrian jääkaapeista!