Tulosta
Teemu Virtaselle vuoden komennus Patrian huoltoyksikössä Belgiassa on ollut opettavainen kokemus. Antoisinta on yhteistyö ja toiminta erilaisessa yrityskulttuurissa.

Teksti: Matti Remes Kuvat: Teemu Virtanen

Patrian IT-palvelupäällikkö Teemu Virtanen aloitti lokakuussa vuoden komennuksen Patrian Belgiassa toimivassa huoltoyksikössä. Teknisenä projektipäällikkönä hän vastaa integraatiohankkeesta, jossa Patria Belgium Engine Center (PBEC) siirtyy käyttämään Patrian IT-palveluja ja luopuu samalla edellisen omistajan palveluista.

Teemu Virtanen

– Käytännössä integrointi tarkoittaa, että Belgiaan tehdään tai on jo tehty Patrian verkko laitteineen. Lisäksi olemme tuoneet ja ottaneet käyttöön Patrian työasemat, tulostimet ja tarvittavat ohjelmistot. Siirrämme myös PBECin datan Patrian järjestelmään.

– Eli käytännössä teemme koko tietoteknisen paletin palveluineen, Virtanen tiivistää.

Vuonna 2019 Patrialle siirtynyt PBEC on vastannut pitkään F-16- ja F-15-hävittäjien Pratt & Whitney F100-moottorien huolto-, korjaus- ja peruskorjauspalveluista.

– PBEC on työpaikkana varsin erilainen ympäristö aiempaan verrattuna. Lähimpänä Patrian toimipisteistä on varmastikin Nokian Linnavuoren moottoriyksikkö, Patrian toimipisteessä Tampereella aiemmin työskennellyt Virtanen vertailee.

Kansainvälinen työyhteisö otti hyvin vastaan

Vuosi on ollut Virtaselle kiireinen, sillä Belgiassa tehtävän hankkeen ohella hän hoitaa myös aiemmat työtehtävät Suomessa. Hän vastaa Patrian tietohallinnossa muun muassa päätelaitepalveluista, jotka kattavat patrialaisten työssä käyttämät tietokoneet ja puhelimet.

Virtasen mielestä ulkomaankomennuksella antoisinta on ollut tutustuminen erilaiseen yrityskulttuuriin.

– Työpaikkana PBEC on varsin kansainvälinen. Useilla täällä työskentelevillä on taustaa eri maista, Belgian lisäksi muun muassa Ranskasta ja Italiasta. Kielenä ranska on yleisin, mutta englannillakin pärjää töissä.

Virtanen kertoo saaneensa lämpimän vastaanoton ja sopeutuneensa hyvin joukkoon. Ystävällisillä kollegoilla on aina aikaa keskustella, jos jokin asia askarruttaa,

– Tiimit ovat tärkeitä myös Belgiassa. Täällä puhalletaan yhteen hiileen, eikä sen merkitystä voi koskaan korostaa liikaa

Yhdessä tekeminen tuottaa hyviä tuloksia

Virtasen mielestä kansainvälisessä työyhteisössä saadaan tuloksia aikaan hyvällä yhteistyöllä ja tuomalla esille eri työkulttuurien hyviä puolia.  Hänen vetämänsä IT-hanke auttaa omalta osaltaan parantamaan yhteistyötä, kun PBEC saa käyttöönsä samat järjestelmät ja työvälineet, jotka ovat käytössä muualla Patriassa.

– Kulttuureja voidaan sovittaa yhteen tarjoamalla kaikille käyttäjille työrooleihin katsomatta helppokäyttöiset ja varmatoimiset palvelut, kun käyttäjät ensin opastetaan käyttämään niitä. Samalla on varmistettava, että palvelut pysyvät ajantasaisina ja ne kehittyvät koko ajan.

Virtanen muistuttaa, että hyvien kommunikaatiovälineiden lisäksi tarvitaan itse kommunikointia. Se tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä palavereja, joissa asioita käydään yhdessä läpi, keskustellaan ja mietitään ratkaisuja yhdessä.

– Yhteydenpito onnistuu etänäkin Teamsin välityksellä, mutta myös kasvokkain kohtaamiset ja keskustelut ovat tärkeitä.

Ulkomaankomennus avartaa maailmankuvaa

Virtasen mielestä PBEC on suoriutunut erinomaisesti tietoteknisestä muutoksesta. Koronapandemia on kuitenkin aiheuttanut jonkin verran harmaita hiuksia hankkeen toteuttamisessa.

– Lähestulkoon kaikki projektissa tarvittavien asiantuntijoiden vierailut viivästyivät ja vaativat erikoisjärjestelyjä. Kaikki on kuitenkin saatu jotenkin järjestettyä, vaikka moni asia on vienyt aikaa enemmän kuin oli suunniteltu.

Koronatilanteen ohella pieniä viivästyksiä ovat aiheuttaneet myös viranomaisten odotettua pidempään kestäneet hyväksynnät. Niiden on oltava kunnossa ennen kuin konsernin tietohallinto voi palvella ja tuottaa täysipainoisesti palveluja Belgiaan.

– Tarvittavat hyväksynnät ovat tulossa, joten integraatiohanke saadaan tehtyä valmiiksi.

Virtasen komennus Belgiassa päättyy syyskuun lopussa. Hän suosittelee vastaavanlaista kansainvälistä työkokemusta muillekin, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus.

– Itselleni tämä on ollut opettavainen ja maailmankuvaa avartava kokemus. Toisaalta koko organisaatio oppii, kun täältä saamiamme oppeja voidaan hyödyntää esimerkiksi IT-palveluissa ja henkilöstöhallinnossa. Se tekee seuraaville lähtijöille lähtemisen entistä helpommaksi.