Tulosta
patria-financial-responsibility

 

Avainluvut 

 

2022  

  

 

2021  

Uudet tilaukset, milj. EUR 

794,8 

  

588,7 

Tilauskanta, milj. EUR  

1 751,2 

  

1 550,3 

Liikevaihto, milj. EUR  

627,1 

  

547,7 

Liikevoitto, milj. EUR  

53,8 

  

61,2 

Tulos ennen veroja, milj. EUR  

49,7 

  

56,6 

Omavaraisuusaste, % 

44,1 

  

41,3 

Nettovelkaantumisaste, % 

27,3 

  

50,2 

Oman pääoman tuotto, % 

15,8 

  

20,1 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

11,2 

  

12,6 

Henkilöstö kauden lopussa 

3 311 

  

3 097 

Talouskatsaus 2022 

 • Patria-konsernin liikevoitto oli 53,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto oli 627,1 miljoonaa euroa. 
 • Konsernin liiketoiminnan kannattavuus oli vahva jo kolmantena perättäisenä vuotena.  
 • Saatujen uusien tilausten arvo oli 794,8 miljoonaa euroa. 
 • Omavaraisuusaste oli 44,1 % ja nettovelkaantumisaste 27,3 prosenttia. 

Vuoden 2022 päätapahtumat 

 • Patria kasvaa ja kehittyy määrätietoisesti tammikuun alussa julkaistun kasvustrategiansa mukaisesti. Patrian liikevaihto ja kannattavuus ovat suunnitellulla tasolla ja tilauskannan kehitys on hyvä. 
 • Kasvua tukeva uudistettu konsernirakenne on ollut vuoden alusta onnistuneesti käytössä. Asiakaskeskeisyyden, toiminnallisen tehokkuuden ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen on jatkunut vuoden aikana. 
 • Patrian menestys 6x6- ja 8x8-ajoneuvohankkeissa on jatkunut koko vuoden, mikä tukee muun liiketoiminnan kehittämistä ja konsernin kansainvälistymistä. 
 • Joulukuussa Japani valitsi Patria AMV XP 8x8 -ajoneuvon maavoimiensa uudeksi miehistönkuljetusajoneuvoksi, minkä jälkeen sopimusneuvottelut käynnistyivät. Patria näkee valinnan erinomaisena mahdollisuutena kehittää edelleen yhteistyötään Japanin kanssa uusien palveluiden ja ratkaisujen muodossa sekä solmia pitkäaikaisia strategisia kumppanuuksia Japanin ja sen teollisuuden kanssa. 
 • Elokuussa Slovakia allekirjoitti 76 Patria AMV XP 8x8 -ajoneuvon toimitusprojektin lopulliset kaupalliset sopimukset. 
 • Heinäkuussa EU päätti rahoittaa osana Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelmaa lähes 100 miljoonalla eurolla Patrian johtamaa puolustusteollisuuden konsortiota liittyen tulevaisuuden maataistelukykyjen kehittämiseen. 
 • Patria osti maaliskuussa Alankomaiden johtavan ilmailukomponenttien ja -osien erikoisosaajan NEDAERO-yhtiön. 
 • Alkuvuonna Suomen Puolustusvoimat allekirjoitti Patrian kanssa sopimuksen esisarja-ajoneuvojen hankinnasta liittyen Latvian, Suomen, Viron ja Patrian yhteiseen 6x6-ajoneuvohankkeeseen. Kesäkuussa Saksa allekirjoitti aiejulistuksen hankkeeseen liittymisestä ja Ruotsi sopimuksen hankkeen tutkimus- ja tuotekehitysvaiheesta.  

Näkymät vuoteen 2023 

Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja hakee kannattavaa kasvua uuden strategiansa mukaisesti. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa. 
 
Suomen loppuvuonna 2021 tekemän F-35-hankintapäätöksen myötä neuvottelut kyseisen konetyypin teollisesta yhteistyöstä jatkuivat koko vuoden 2022 ja jatkuvat edelleen vuoden 2023 puolella. 

Patrian 6x6-ajoneuvon yhteishanke etenee suunnitellusti. Latvian ajoneuvojen sarjatuotanto on käynnissä ja Suomeen on tehty esisarjan toimituksia. Yhteinen ajoneuvohanke on herättänyt kiinnostusta ja on avoinna myös muille maille osallistujamaiden yhteisellä suostumuksella. 

Geopoliittisen tilanteen, yleisen taloudellisen epävarmuuden, inflaation sekä kustannusten kasvun vaikutuksia pidemmällä ajanjaksolla on vaikea arvioida luotettavasti, mutta samanaikaisesti Patrian toimituskyvyn arvioidaan säilyvän hyvänä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Patriaan ja puolustustoimialaan yleensä kohdistuu lisääntynyttä kysyntää puolustusmenojen kasvaessa valtaosassa Euroopan maista. 
 
Lisätietoja: 
 
Ville Jaakonsalo, talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected] 

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Virossa ja Espanjassa. Konsernissa toimii 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. 
www.patriagroup.com