Tulosta
Q1 2023 avainluvut

Ensimmäinen vuosineljännes 2023 

  • Patria-konsernin liikevaihto ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen oli 149,4 miljoonaa euroa (131,6 miljoonaa euroa vertailukautena).  
  • Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (8,4 miljoonaa euroa).  
  • Omavaraisuusaste oli 43,8 % (43,0 %) ja nettovelkaantumisaste 50,7 % (45,8 %).  
  • Patrian Horizon 2025 -strategiakauden toinen vuosi käynnistyi odotusten mukaisesti. Yhtiön liikevaihto oli hieman odotettua paremmalla tasolla ja tilauskannan kehitys oli hyvä. Kannattavuus ylitti hieman alkuvuodelle asetetun tavoitteen. 
  • Asiakaskeskeisyyden, toiminnallisen tehokkuuden ja tuottavuuden sekä yhteisten toimintatapojen kehittäminen ovat jatkuneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.  
  • Patrian menestys 6x6- ja 8x8-ajoneuvohankkeissa on jatkunut, mikä tukee muun liiketoiminnan kehittämistä ja konsernin kansainvälistymistä.  
  • Patria lanseerasi uuden Patria OPTIME -palvelukonseptin helmikuussa. Modulaarinen ja skaalautuva palvelumalli yhdistää vahvan suunnitteluosaamisen ja datan analysoinnin erilaisten kalustojen kunnossapidossa maalla, merellä ja ilmassa. 
  • Patria on mukana eurooppalaisessa yhteistyöprojektissa, joka kehittää uusia teknologioita pitkän kantaman havainnointiin. Kolmevuotinen iFURTHER-tutkimusprojekti on Euroopan puolustusrahaston rahoittama ja siinä on mukana 18 yritystä kymmenestä eri maasta.  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

  • Patrian 6x6 -ajoneuvojärjestelmää koskevassa monikansallisessa CAVS-yhteishankkeessa jo aiemmin mukana olleiden Latvian ja Suomen lisäksi Saksa ja Ruotsi etenivät hankkeessa huhtikuussa: Saksa allekirjoitti hankkeen virallisen liittymissopimuksen ja Ruotsi eteni sarjahankintavaiheen valmisteluun. 
  • Patria allekirjoitti Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitoksen (FMV) kanssa sopimuksen 20 Patria 6x6 -panssariajoneuvon ostamisesta. Ajoneuvojen ensimmäiset toimitukset tulevat tapahtumaan vuoden 2023 aikana. 

Näkymät loppuvuoteen 

Patria vahvistaa edelleen toiminnallista tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan ja hakee kannattavaa kasvua Horizon 2025 -strategiansa mukaisesti strategiakauden toisena vuotena. Patrian luotettavat ja kustannustehokkaat elinkaaritukipalvelut sekä huippuluokan tuotteet ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa asiakkaiden kalustojen vaaditun suorituskyvyn ylläpitämisessä kaikissa olosuhteissa. 
 
Suomen loppuvuonna 2021 tekemän F-35-hankintapäätöksen myötä neuvottelut kyseisen konetyypin teollisesta yhteistyöstä olivat käynnissä koko vuoden 2022 ja jatkuvat kuluvana vuonna. Neuvotteluiden ensimmäisen vaiheen odotetaan päättyvän tänä vuonna. 

Patrian 6x6-ajoneuvon yhteishanke etenee suunnitellusti. Latvian ajoneuvojen sarjatuotanto on käynnissä, ja Suomeen on tehty esisarjan toimituksia. Saksa on allekirjoittanut hankkeen virallisen liittymissopimuksen, ja Ruotsi on edennyt sarjahankintavaiheen valmisteluun. Yhteinen ajoneuvohanke on herättänyt kiinnostusta ja on avoinna myös muille maille osallistujamaiden yhteisellä suostumuksella. 

Geopoliittisen tilanteen, yleisen taloudellisen epävarmuuden, inflaation sekä kustannusten kasvun vaikutuksia pidemmällä ajanjaksolla on vaikea arvioida luotettavasti, mutta samanaikaisesti Patrian toimituskyvyn arvioidaan säilyvän hyvänä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Patriaan ja puolustustoimialaan yleensä kohdistuu lisääntynyttä kysyntää puolustusmenojen kasvaessa valtaosassa Euroopan maista. 
 
Lisätietoja: 
 
Ville Jaakonsalo,
talousjohtaja, puh. 0500 881 070, [email protected] 

 
Patria
on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Konsernissa toimii yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.