Tulosta
The Hamina-Class vessel

Hamina-luokan ohjusveneiden elinkaaripäivitys- ja peruskorjaushanke saavuttanut loppuhyväksynnän – Patria päätoimittajana 

Merivoimien Hamina-luokan ohjusveneiden elinkaaripäivitys- ja peruskorjaushanke on saavuttanut loppuhyväksynnän. Puolustusvoimat ja Patria allekirjoittivat sopimuksen neljän ohjusveneen peruskorjauksesta sekä elinkaaripäivityksestä vuonna 2018. Patria toimi projektissa kokonaisvastuullisena päätoimittajana, suunnittelijana ja pääintegraattorina. 

Merivoimat saivat Hamina-luokan peruskorjauksen ja elinkaaripäivityksen yhteydessä uusia suorituskykyjä merellisten hyökkäysten torjuntaan, meriyhteyksien suojaamiseen sekä alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Uusien torpedo- ja pintatorjuntajärjestelmien sekä päivitetyn ilmatorjuntaohjusjärjestelmän myötä alukset kykenevät vaikuttamaan ilmaan, pintaan ja veden alle. Osana uutta suorituskykyä Patria toimitti aluksille kehittämänsä uuden innovatiivisen UUV-tyyppisen (Un-manned Underwater Vehicle) harjoitusmaalijärjestelmän, joka mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan sukellusvenetorjunnan harjoittelun. 

”Muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa, että kotimaisella teollisuudella on tämänkaltaista osaamista maanpuolustuksen kriittisiin järjestelmiin ja teknologioihin liittyen. Suomi voi olla ylpeä siitä, että maan kyvykkyyksiä on pidetty yllä myös niinä aikoina, kun enemmistö laiminlöi oman puolustuskykynsä kehittämisen ja materiaalihankinnat”, sanoo Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko. 

”Hamina-luokan ohjusveneiden peruskorjaushanke vahvistaa edelleen Patrian asemaa Suomen puolustusteollisuuden johtavana järjestelmäintegraattorina ja elinjaksonhallinnan eri osa-alueiden huippuosaajana. Elinkaaripäivityksellä on ollut myös merkittävä työllistävä vaikutus kotimaassa – noin 300 henkilötyövuotta”, kommentoi Jussi Järvinen, joka vastaa Patrian Suomen toiminnoista. 

Patria luovutti ensimmäisen ohjusveneen Tornion Merivoimille vuonna 2020 ja viimeisen aluksen, Porin, vuonna 2022. Luovutusten jälkeen ohjusveneillä on toteutettu käyttöönottoon liittyviä merivastaanottokokeita. Tulevien Pohjanmaa-luokan korvettien ohella Hamina-luokan ohjusveneet muodostavat Merivoimien merellisen liikkuvan operaatiokyvyn rungon 2030-luvulla. 

Hamina Class vessel

Hamina-luokan ohjusvene Aurajoella
 
Mediatiedustelut ja lisätietoja

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, Patrian viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, [email protected]   

Jussi Järvinen, Executive Vice President, Finland-divisioona, Patria, [email protected]  

 

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaarentukipalvelujen sekä teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluja ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla ensisijainen kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Patria työllistää yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. 

www.patriagroup.com