Tulosta

Virolainen Milrem LCM alkaa huoltaa Viron puolustusvoimien uusia konetuliaseita Viron puolustusinvestointikeskuksen (Estonian Centre for Defence Investments, ECDI) ja yhdysvaltalaisen asevalmistaja LMT Defensen (Lewis Machine and Tool Company) 1. heinäkuuta allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen arvo on 75 miljoonaa euroa. Ensimmäinen hankinta on suuruudeltaan 16 000 asetta. Milrem LCM on LMT:n virallinen kumppani käsiaseiden elinkaaren hallinnassa Virossa.

Panssaroituihin ajoneuvoihin ja ajoneuvojen elinkaaren hallintaan erikoistunut Milrem LCM on siirtynyt uudelle liiketoiminta-alueelle. ”Aseiden ammattimainen huolto Virossa varmistaa aseiden käytettävyyden ja luotettavuuden. Sitä kautta Viroon myös syntyy tärkeitä teollisia kyvykkyyksiä. Voimme hyödyntää panssaroitujen sotilasajoneuvojen ja muiden sotilasajoneuvojen huollosta ja korjauksesta saamaamme pitkäaikaista kokemusta aseiden elinkaaren hallinnassa”, kertoo Ingvar Pärnamäe, Milrem LCM:n toimitusjohtaja.

”Tuore lainmuutos, joka sallii aseiden ja ammusten käsittelyn puolustusvoimien alueiden ulkopuolella, mahdollisti juridisesti Viron aseteollisuuden kehittämisen”, Pärnamäe toteaa ja lisää, että virolaisten yritysten puolustusalan osaamisen vahvistuminen on tärkeä turvatakuu koko Virolle ja tehostaa Viron eri puolustusvoimarakenteiden autonomiaa kriisi- tai sotatilanteessa.

Pärnamäen mukaan merkittävät sotilastarvikkeiden huollot ja korjaukset on Virossa ensimmäisen kerran sopimusperusteisesti jaettu Puolustusvoimille, Milrem LCM:lle tai valmistajalle. ”Sopimuksen mukaan Puolustusvoimat hoitavat edelleenkin ensisijaiset huoltotyöt. Kaiken muun työn tekee Milrem LCM, paitsi kaikkein monimutkaisimmat työt, joista vastaa tarvittaessa valmistaja Yhdysvalloissa”, Pärnamäe valottaa tilannetta.

Milrem LCM on Patria-konsernin tytäryhtiö osa sen International Support Partnerships -liiketoimintaa. Patria omistaa Milrem LCM:stä 60 prosenttia ja Mootor Grupp 40 prosenttia. Milrem LCM toimii puolustus- ja turvallisuusalalla tuottaen elinkaaripalveluita raskaille ja panssaroiduille ajoneuvoille, asejärjestelmille sekä muulle puolustusteollisuudelle. Yhtiö ylläpitää ja huoltaa Viron puolustusvoimien XA-180-, XA-188- ja CV90-ajoneuvoja sekä muita armeijan ajoneuvoja Tallinnassa, Võrussa ja Tapassa.

Valokuva Patrian materiaalipankissa.

Lisätietoja:

Ingvar Pärnamäe, toimitusjohtaja, Milrem LCM, Viro, puh. + 372 5342 3016, [email protected]