Tulosta

Millog on allekirjoittanut sopimuksen Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n koko osakekannan ostamisesta Erillisverkot Oy:ltä. Omistusoikeus siirtyy Millogille 2.1.2020 ja Virve Tuotteet ja Palvelu Oy jatkaa Millogin omistuksessa itsenäisenä tytäryhtiönä.

Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n liiketoimintaan kuuluu TETRA-verkkoihin soveltuvien päätelaitteiden myynti ja huoltotoiminta. Se on Airbus-radiopäätelaitteiden valtuutettu myynti- ja huoltopiste Suomessa. Yhtiö on perustettu vuonna 2007. Sen liikevaihto edellisellä tilikaudella oli 5,5 miljoonaa euroa ja palveluksessa oli 8 henkilöä. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Poliisi, Pelastustoimi, Sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos sekä muita valtion ja kuntien toimijoita.

Kauppa toteuttaa Millogin kasvustrategiaa, jonka mukaan yritys laajentaa toimintaansa uusille toimialoille ja uusiin pitkäaikaisiin kumppanuuksiin turvallisuuskriittisissä liiketoiminnoissa. Millog jatkaa Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n nykyistä liiketoimintaa sekä kehittää liiketoimintaa edelleen vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita. Tulevaisuudessa selvitetään yhteistyön syventämisen mahdollisuuksia molempien yhtiöiden suuntaan.

Kaupalla ei ole vaikutusta Millogin Lylyn toimipaikan toimintaan, joka jatkaa TETRA-verkkojen pääte- ja oheislaitteiden kunnossapitovastuullisena Puolustusvoimat asiakkuudessa strategisen kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Erillisverkot Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä viestintää ja johtamista kaikissa olosuhteissa.

- Virve Tuotteet ja Palvelut Oy on menestynyt loistavasti vaativassa turvallisuustoimijoiden päätelaitemarkkinassa. Erillisverkkojen mahdollisuudet valtio-omisteisena erityistehtäväyhtiönä ovat kuitenkin olleet rajalliset kehittää toimintaa kaupallisella kilpailulla markkinalla. Konsernin strategiset painopisteet ovat voimakkaammin alueilla, joissa kaupallinen toiminta ei täytä turvallisuustoimijoiden tarpeita, Suomen Erillisverkot Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtimäki kertoo.

– Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n henkilöstöllä on erittäin vahvaa osaamista TETRA-päätelaitteista ja niiden myynnistä. Tavoitteenamme on yhdessä Millogin kanssa kehittää yhtiötä palvelemaan asiakkaitaan yhä paremmin ja laajemmin sekä turvata palveluiden saatavuus myös pitkällä tähtäimellä, kertoo Millogin uusien liiketoimintojen johtaja Manu Skyttä, joka toimii kaupan toteutumisen jälkeen Virve Tuotteet ja Palvelut Oy:n toimitusjohtajana.

Patria omistaa Millog Oy:stä 61,8 %.

 

Lisätietoja:

Manu Skyttä, johtaja, Uudet liiketoiminnot, 040 099 9822

Kimmo Myllyoja, TVJ-toimialajohtaja, 040 315 7025