Tulosta

Johtavat vienti- ja kotimarkkinayritykset ovat perustaneet Suomeen uuden Global Compact Network Finland -verkoston. Verkosto kokoaa yhteen kaikki YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen sitoutuneet yritykset ja muut yhteisöt. Toiminta käynnistyy vaiheittain kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on entisestään vahvistaa suomalaisten yritysten edelläkävijyyttä yritysvastuussa ja kestävän kasvun mahdollistajana.

Uusi Global Compact Network Finland kokoaa perjantaina 12.10.2018 Helsinkiin lähes 60 yritysedustajaa keskustelemaan yhdessä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa viimeaikaisista haasteista edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteutumista liiketoiminnassa. Tilaisuudessa YK:n Global Compactin johtaja Lise Kingo valottaa yritysvastuun tulevia trendejä.

Aloite käynnistyi vuonna 2000

YK käynnisti Global Compact -aloitteen vuonna 2000. Aloite vaatii, että siihen sitoutuneet yritykset noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnanehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, maiden kansallisten lakien puutteista riippumatta. Yritysten pitää toimia yhtä vastuullisesti riippumatta siitä, missä maissa ne operoivat. YK tarjoaa Global Compact -aloitteeseen liittyen yrityksille säännöllisesti tietoa, neuvoja ja koulutusta markkinoilla nousevien epäkohtien ratkaisemiseksi vastuullisella tavalla.

”On itsestään selvää, että myös suomalaisten yritysten täytyy vahvistaa vapaaehtoista toimintaansa ja linkittää toimintansa laajempaan Global Compact -yhteisöön. Odotamme tältä yhteistyöltä paljon ja haluamme sen avulla edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista” sanoo Global Compact -yhteisön puheenjohtaja Sami Lundgren (UPM).

Suomi Pohjoismaiden edelläkävijänä

Global Compact -aloitteeseen on tähän mennessä Suomessa sitoutunut 78 yritystä. Global Compactin perustamisesta alkaen suomalaiset yritykset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten yritysten kanssa Global Compact Nordic Network -verkostossa.

YK:n Global Compact on nyt perustamassa erillistä kansallista verkostoa kuhunkin Pohjoismaahan. Ruotsin ja Tanskan verkostot on jo perustettu ja Norjan verkosto perustetaan ensi viikolla. Islannin verkosto on valmisteilla.

Global Compact Network Finland toimii rekisteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseneksi hyväksytään Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt. Jäsenhankinta käynnistetään vielä kuluvan vuoden aikana. Uuden verkoston hallituksen puheenjohtajana toimii Sami Lundgren ja hallituksen jäseninä Timo Kolehmainen (Nokia), Karoliina Loikkanen (Cargotec), Niina Niemelä (Fiskars Group), Jaana Tyynismaa (Ramboll) ja Birgitta Selonen (Patria) sekä hallituksen sihteerinä Timo Vuori (ICC Suomi).

Lisätiedot: Timo Vuori, 050 553 5319