Tulosta

Patrian neuvottelukunnan uusi kokoonpano on nyt nimitetty. Patria Oyj:n neuvottelukunnan puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo, varapuheenjohtajaksi kaupunginvaltuutettu Kalle Hyötynen ja jäseniksi kansanedustaja Mika Kari, kontra-amiraali, merivoimien komentaja Kari Takanen, kansanedustaja Mikko Savola, osastopäällikkö, ylijohtaja Petri Peltonen, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Raimo Vistbacka, panssariajoneuvomekaanikko Eero Järvinen, Patria, laiteasentaja Jussi Karimäki, Patria, järjestelmäasiantuntija Juha Kuusi, Patria ja huoltopäällikkö Petri Pitkänen, Patria.

Näistä kansanedustajat Kari, Savola ja Wallinheimo sekä kaupunginvaltuutettu Hyötynen ja kontra-amiraali Takanen ovat uusia jäseniä.

Neuvottelukunnan asettaa Patria Oyj:n yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tulee kuulla neuvottelukuntaa asioissa, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista, tai joilla muutoin on suuri merkitys yhtiön toimialalle kotimaassa tai kansainvälisesti. Vuosittain neuvottelukunta kokoontuu 3-4 kertaa. Neuvottelukunnan puheenjohtajan kokouskohtainen palkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja jäsenien 500 euroa. Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden vakituisessa palveluksessa oleville ei makseta erillistä palkkiota eikä kokouspalkkiota neuvottelukunnan jäsenen tehtävistä.