Tulosta

Patria Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Patria-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 462,4 miljoonaa euroa (589,5 miljoonaa euroa vuonna 2013). Liikevaihto laski ennakko-odotusten mukaisesti 21,6 %. Liikevaihdosta puolustustarvikkeiden ja niiden huollon osuus oli 89 % (93 %) ja siviilituotteiden osuus 11 % (7 %). Tilikauden liikevaihdosta 50 % (54 %) kertyi Suomen ulkopuolelta.

Konsernin liikevoitto oli 56,0 miljoonaa euroa eli 12,1 % liikevaihdosta (87,8 miljoonaa euroa; 14,9 %). Tulos ennen veroja oli 54,7 miljoonaa euroa (84,7 miljoonaa euroa) ja oman pääoman tuotto 18,7 % (21,4 %).

Yhtiökokouksessa päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Edelleen päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa 0,50 euroa kutakin Suomen valtion ja Governia Oy:n omistamaa osaketta kohden eli yhteensä 13 920 944,50 euroa, joka vastaa noin 28,9 %:a konsernin tilikauden voitosta.

Patria Oyj:n hallituksessa puheenjohtajana jatkaa diplomi-insinööri Christer Granskog ja varapuheenjohtajana oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komi. Hallituksessa jatkaa jäsenenä kenraaliluutnantti evp. Kari Rimpi. Uusiksi jäseniksi valittiin talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, Posti Group Oyj sekä finanssineuvos Marko Hyvärinen, valtioneuvoston kanslia.

Patria Oyj:n neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Raimo Vistbacka (ps) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Thomas Blomqvist (r). Jäsenistä jatkavat laiteasentaja Jussi Karimäki, Patria, järjestelmäasiantuntija Juha Kuusi, Patria, kansanedustaja Seppo Kääriäinen (kesk), osastopäällikkö, elinkeino- ja innovaatio-osasto Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö, kansanedustaja Tuula Peltonen (sd), huoltopäällikkö Petri Pitkänen, Patria, vara-amiraali Juha Rannikko, Pääesikunnan päällikkö ja kansanedustaja Kari Tolvanen (kok). Uutena jäsenenä aloittaa panssariajoneuvomekaanikko Eero Järvinen, Patria.

Tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy (PwC), KHT-yhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii kauppatieteiden maisteri Jouko Malinen, KHT.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Birgitta Selonen, p. 040 869 2043, [email protected]

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Konserni toimii Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Puolassa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, USAssa ja Etelä-Afrikassa. Konsernissa toimii 2 800 ammattilaista.

www.patria.fi