Tulosta

Joulukuun 18. päivä oli merkittävä päivä Patrian Hallin toimipisteessä. Patrialta toimitettiin viimeinen vuonna 2001 solmitun NH90-kokoonpanosopimuksen mukainen NH90-helikopteri Ruotsille ja vastaavasti luovutettiin ensimmäinen vuonna 2013 solmitun NH90-retrofit-sopimuksen mukainen NH90-helikopteri Suomelle.

Ruotsille luovutettu viimeinen kone oli joukkojenkuljetuskopteri (TTT-IM-versio). Kokoonpanosopimuksen mukaisesti Patria kokosi kaikkiaan 29 NH90-helikopteria vuosina 2003- 2015. Näistä 19 koottiin Suomelle ja 10 Ruotsille. Suomelle koottu viimeinen NH90-helikopteri toimitettiin tämän vuoden kesäkuussa. Yksi Suomen 20:stä NH90-kopterista on koottu Ranskassa. Kokoonpanohankeen aikana hankittu osaaminen on selvästi ylittänyt alun perin suunnitellun tavoitteen ja työllistävä vaikutus vuosina 2003- 2015 on ollut yli kaksinkertainen alun perin sovittuun nähden. Ruotsin seitsemän NH90-kopterin saattamista TTT-IM konfiguraatiosta pelastuskoptereiksi (SAR-konfiguraatioon) suunnitellaan aloitettavaksi 2016 vuoden lopussa. Ruotsin koneiden muutostöiden arvioidaan kestävän aina vuoden 2020 alkupuolelle.

Suomelle kootuista 19 helikopterista viisi toimitettiin koneen lopullisessa FOC-konfiguraatiossa. Muille koneille tehdään päivitys Patrian ja Airbus Helicopters AS:n vuonna 2013 tehdyn ns. retrofit-sopimuksen mukaisesti. Suomen ensimmäinen lopulliseen FOC konfiguraatioon modifioitu NH90 luovutettiin siis loppuasiakkaalle nyt joulukuussa. Suomen kaikki loput koneet saatetaan lopulliseen FOC-konfiguraatioon vuoden 2018 puoliväliin mennessä.

Lisätietoja:

Veli-Matti Erkkilä, Johtaja, Helicopters Unit, Patrian Aviation-liiketoiminta, p. 040 869 3338,
[email protected]