Tulosta
Patrian Aviation-liiketoiminta on pystynyt hoitamaan perustehtävänsä hyvin koronapandemian aikana. Siviililentokoulutus on kärsinyt alan vaikeuksissa, mutta vuorovaikutukseen on löydetty turvallisia toimintatapoja.

Varautuminen poikkeusoloihin ja valmius toimia niissä on oleellinen osa Patrian Aviation-liiketoiminnan normaalia toimintaa. Niinpä tänä vuonna maailmaa myllertänyt koronapandemia ei päässyt liiketoimintajohtaja Martti Wallinin mukaan yllättämään heitä.

– Koronavirus on antanut mahdollisuuden koeponnistaa siirtymisen normaalista poikkeusoloihin. Olemme selvinneet oikein hyvin, suunnittelu ja harjoittelu kantavat nyt hedelmää.

Wallin viittaa poikkeusoloilla Suomessa ensimmäistä kertaa käyttöön otettuihin valmiuslakeihin. Aviation on keskittynyt lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluihin, ja sen päätoiminnoista sotilas- ja siviilipuolen lentokaluston ylläpitotoiminnot ovat sujuneet ongelmitta, vain pienin poikkeuksin.

– Puolustusalalla huoltovarmuus on vanhastaan tuttu käsite. Varautumisessa varaosien saatavuus on meille ydinasia ja se on toiminut hyvin, paljon paremmin kuin teollisuudessa yleensä.

Sama toimitusvarmuus on pätenyt merivoimille ja muille toimijoille tehtävään moottorihuoltoon.

Hyvin hereillä – valmiina tulevaan

Lentokoulutuksessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia siviili-ilmailun osalta. Lentomatkustaminen on vähentynyt romahdusmaisesti, kun lentoyhtiöt ovat lomauttaneet ja irtisanoneet henkilöstöään.

– Tämä on heijastunut suoraan meihin ja olemme sopeutuneet tilanteeseen lomauttamalla väkeämme.Tilanteen kestoa on vaikea arvioida.

Ennen koronaa Patrialla oli eri koulutuksissa yhteensä yli 100 lentäjää, nyt määrä on pudonnut alle puoleen. Asiakkaita ovat muun muassa suuret toimijat Turkish Airlines ja Finnair, joiden suunnalta on nyt alkanut kantautua rohkaisevia viestejä.

Aviation on käynnistänyt vallitsevassa tilanteessa omaehtoisia ja -rahoitteisia koulutuksia, ja katse on Wallinin mukaan tiukasti tulevassa.

– Pidämme koulutustoimintaa yllä ja olemme valmiina, kun alan uusi nousu koittaa tilapäisen häiriön jälkeen.

Luotettavuus kohdallaan

Koko Patria-konsernissa on seurattu koronaviruksen kehittymistä sen alkumetreistä lähtien. Erillinen koronaryhmä alkoi työstää johtoryhmälle päätettäväksi linjauksia ja esityksiä, joita liiketoiminnot sovelsivat omien erityispiirteidensä mukaisesti.

– Olimme hyvin hereillä poikkeusjärjestelyjen osalta. Siirryimme Aviationissa yhdestä työvuorosta kahteen, muutimme taukojärjestelyjä ja teroitimme hygieniavaatimuksia.

Tuotannon ja sitä tukevan henkilöstön osalta työt ovat jatkuneet työpaikoilla, muut toiminnot siirtyivät etätyöhön. Asiakkaiden tiloissa tehtävissä töissä on sovellettu heidän ohjeistuksiaan.

Asiakkaiden kanssa käytävä vuorovaikutus koki koronan myötä ison muutoksen. Erityisesti tämä on näkynyt myyntitoiminnoissa ja ulkomaisten asiakkaiden kohdalla. Monessa Euroopan maassa rajoitukset ovat olleet huomattavasti Suomea tiukempia.

– Tietyt välttämättömät toiminnot, kuten erilaiset tarkistukset, on pitänyt kuitenkin mahdollistaa ja hoitaa, sillä määräykset eivät ole muuttuneet.

Wallin nostaa suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden ja joustavuuden jalustalle tiukassa paikassa. Tietoliikenneinfra on kestänyt etätyön myötä tulleen kasvavan paineen ja suomalaiset ovat ottaneet etäyhteydet ja niiden kautta tehtävän työn omakseen.

– Tästä on hyvä jatkaa, kunhan epidemia pysyy kurissa. Meidän tulee kuitenkin olla edelleen valppaina ja äärimmäisen varovaisia.