Tulosta
Patrian panssaroitujen pyöräajoneuvojen valtti on kokonaisuus, joka suorituskykyisen tuotteen ohella kattaa kustannustehokkaat elinkaaren tukipalvelut ja huoltovarmuuden myös kriisioloissa.

Miehistöä kuljettavissa panssaroiduissa pyöräajoneuvoissa asiakkaat haluavat koeteltuun tekniikkaan perustuvia moderneja ratkaisuja, jotka toimivat myös tulevaisuuden taistelukentillä.

Patria vastaa näihin vaatimuksiin Patria AMVXP 8x8 ja Patria 6x6 -tuoteperheillä, jotka perustuvat pitkäjänteiseen tuotekehitykseen ja kokemukseen ajoneuvojen valmistamisesta sekä elinkaarituesta.

– Asiakkaat haluavat kustannustehokkaita, mutta suorituskykyisiä ratkaisuja koko elinkaaren ajalle, sanoo ajoneuvoista vastaava johtaja Janne Räkköläinen Patrian Land-liiketoiminnasta.

Myös huoltovarmuuden merkitys korostuu. Patrian toimintamalli perustuu teolliseen yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. Näin luotettavaa palvelua pystytään tarjoamaan kriisitilanteissakin.

Kustannustehokas ratkaisu miehistönkuljetukseen

Patria lanseerasi vuonna 2018 uuden Patria 6x6 -ajoneuvon, jonka toimintavarmuus ja maastoliikkuvuus on suunniteltu täyttämään korkeimmatkin vaatimukset. Ajoneuvon ominaisuuksia kehitetään koko ajan vastaamaan asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

patria-amv
Patria 6x6 on valittu ajoneuvoalustaksi Suomen, Latvian ja Viron maavoimien yhteishankkeeseen.

Patria 6x6 on valittu ajoneuvoalustaksi Suomen, Latvian ja Viron maavoimien yhteishankkeeseen, jossa kehitetään yhteistä panssaroitua pyöräajoneuvojärjestelmää.

– Toivomme kehityshankkeen johtavan ajoneuvojen sarjatuotantoon. Tavoitteena on kustannustehokas ratkaisu, mikä varmasti kiinnostaa muitakin maita maavoimien liikkuvuuden parantamisessa, Räkköläinen sanoo.

Kehitystyön painopisteisiin kuuluvat myös yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa sekä ajoneuvojen nykyaikaiset huolto- ja ylläpitoratkaisut.

– Niissä hyödynnetään tehokkaasti ajoneuvoista saatavaa reaaliaikaista dataa niiden kunnosta ja käytöstä. Näin saadaan kustannussäästöjä huoltotoiminnassa ja tehostetaan esimerkiksi käyttökoulutusta. 

Miehittämättömien ajoneuvojen etujoukoissa

Patria AMVXP 8x8 -tuoteperhe tunnetaan suorituskykyisistä ajoneuvoista, jotka kykenevät suojaamaan kuljetettavia joukkoja vaikeissakin toimintaympäristöissä.

– Tuotekehityksen keskiössä ovat asiakkaiden suorituskyky- ja käyttötarpeet. Niistä käymme jatkuvaa keskustelua asiakkaiden kanssa, Räkköläinen sanoo.

Luottamuksesta Patrian tuotteisiin kertoo se, että Patria AMVXP on valittu Japaniin noin vuoden kestäviin kenttätesteihin tarjouskilpailun perusteella. 

patria-ifv
Monelle asiakkaalle ajoneuvon etäoperointi ja lisääntyvät autonomiset toiminnot ovat seuraava merkittävä kehitysaskel tiedustelu-, tuki- ja taistelutehtävissä.

Yksi Patrian ajoneuvojen tuotekehityksen painopisteistä on sulautettu drive-by-wire -ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa ajoneuvon etäohjauksen ja autonomiset toiminnot.

– Monelle asiakkaalle ajoneuvon etäoperointi ja lisääntyvät autonomiset toiminnot ovat seuraava merkittävä kehitysaskel tiedustelu-, tuki- ja taistelutehtävissä, kertoo teknologiajohtaja Matti Saarikko Land-liiketoiminnasta.

Etäohjaus edellyttää, että ohjaajalla on mahdollisimman realistinen ja ajantasainen kuva ajoneuvon toimintaympäristöstä. Patrian kehittämässä järjestelmässä lähiympäristöä tarkkailevat muun muassa optiset ja akustiset sensorit. Myös inertiaan perustuvista liikeantureista saadaan tietoa ajoneuvon käyttäytymisestä.

– Järjestelmän kehitystyössä on otettava huomioon siirrettävän tiedon suuri määrä ja tiedonsiirron viiveettömyys, Saarikko sanoo.

Patria kuuluu edelläkävijöihin miehittämättömien ajoneuvojen kehittämisessä. Yhtiön kehittämä prototyyppi on saanut runsaasti myönteistä huomiota muun muassa Euroopan robottiajoneuvojen ELROB-testiajoissa.

 

Patria AMVXP 8x8

  • Alansa huippua edustava modulaarinen, tehokas ja kestävä panssaroitu pyöräajoneuvo, jonka suojaustaso ja liikuntakyky maastossa ja teillä ovat huippuluokkaa.
  • Kuljetettavat joukot ovat suojattuina miina-, IED- ja NBC-uhkia sekä ballistisia uhkia vastaan jopa tasoon K5+ asti.

 

Patria 6x6

  • Modulaarinen, suorituskykyinen ja kustannustehokas panssaroitu pyöräajoneuvo, jonka taktisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää suurempinakin määrinä.
  • Soveltuu erinomaisesti miehistönkuljetukseen ja taistelukentän tukitehtäviin. Yhdistettävissä esimerkiksi Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmään