Tulosta
"Tulevaisuudessa meillä on selkeästi isompi Patria, joka on entistä relevantimpi yhtiö myös Suomen ulkopuolella. Toimintamaissamme Patria tunnetaan keskeisenä puolustuskyvyn ja huoltovarmuuden turvaajana. Edustamme käytettävyyslukujen parhaimmistoa eli toimittamamme ja/tai huoltamamme kalusto on nopeasti käytettävissä, pitkällä tähtäimellä jopa alenevin kustannuksin."

Teksti: Hannu Laakso  Kuva: Miika Kainu

Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko, miltä näyttää turvallisuusympäristö vuonna 2021, jolloin Patria täyttää sata vuotta?

Valtioiden tiedustelutoiminta on erittäin aktiivista niin sotilaallisesti kuin taloudellisesti, ja hybridivaikuttaminen voimistuu. Toimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut myös geopoliittisia aggressioita – maailma on tullut jännitteisemmäksi.

Millainen on turvallinen tulevaisuus?

Turvallisen tulevaisuuden perusta on itsemääräämisoikeutemme, eli parlamentaarisen koneistomme kyvykkyys päättää omista asioistamme. Sen pohjana on uskottava sotilaallinen maanpuolustuskyky, joka edellyttää vakaata huoltovarmuutta. Huoltovarmuus puolestaan vaatii toimivaa kalustoa ja siihen liittyvää huippuosaamista. Merkitystään kasvattaa myös digitaalinen turvallisuus. Kun omassa työarjessamme tapahtuu jotain ei-toivottua, kyseessä on usein inhimillinen tekijä, kuten huolimatonta tietojen säilytystä tai kehnoja salasanoja.

Mitä turvallinen tulevaisuus tarkoittaa Patrialle?

Meillä on kyvykkyys hoitaa meille annetut tehtävät, jotka liittyvät huoltoon, ylläpitoon, huoltovarmuuteen, kaluston valmistamiseen ja kriiseihin varautumiseen niin Suomessa kuin muissa maissa, joissa meillä on viranomaisasiakkaita.

Entä jos vaihdamme turvallisuusnäkökulman Patrian asiakkaisiin?

Meillä on erilaisiin olosuhteisiin ja skenaarioihin rakennettuja toimintamalleja, joita harjoitellaan. Keskiössä on se, että meihin voi kumppanina luottaa riippumatta siitä, millaiset tuulet milloinkin puhaltavat kansainvälisessä politiikassa.

Olemme eläneet poikkeusoloissa, mitä niistä on opittu?

Pandemia on osoittanut, että valmiutemme toimia poikkeuksellisissa olosuhteissa on korkealla tasolla. Pandemian alkuvaiheessa maailmalla esiintyi itsekästä käyttäytymistä, mikä näkyi esimerkiksi jo kaupattujen suojavarusteiden kaappaamisena ja myyntinä eteenpäin. Sen vuoksi meillä tulee olla kriittisen materiaalin valmistuksellista osaamista myös kotimaassa. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka tekee syvenevää yhteistyötä sekä Ruotsin ja Norjan kanssa että transatlanttisella tasolla. Suomella tulee olla toimintakyky tilanteessa, jossa toimitusketjut häiriintyvät.

Huoltovarmuus vaatii toimivaa kalustoa ja siihen liittyvää huippuosaamista.

Onko asiakastarpeissa tapahtunut muutoksia?

Asiakkaat haluavat lisäsuorituskykyä mahdollisimman kustannustehokkaasti. He ovat kiinnostuneita todennettavista kustannussäästöistä operaatiotehokkuuden kärsimättä.

Mihin Patria tähtää seuraavan viiden vuoden aikana?

Juuri käynnistyneen uuden strategiakautemme tavoitteena on kasvattaa vajaan 600 miljoonan euron liikevaihtomme noin 900 miljoonaan – kannattavasti. Tärkeässä roolissa on kalustomyynnin lisäksi huoltoon ja ylläpitoon keskittyvä MRO-liiketoiminta (Maintenance, Repair & Overhaul) niin Suomessa kuin maailmalla. Tulemme kehittämään myös konsernin sisäisiä synergioita.

Minkälaisia haasteita ennakoit?

Emme vielä tiedä, mitä pandemian jälkeen tapahtuu puolustusmäärärahoille eri puolilla maailmaa. Määrärahoja ei välttämättä lisätä tai niitä jopa vähennetään, jolloin painopisteitä priorisoidaan uudelleen. Uuden puolustusmateriaalin hankinnan osuus maailmassa on vuosittain noin kolme prosenttia kokonaisuudesta, joten keskimääräiset elinkaaret ovat reilun kolmenkymmenen vuoden luokkaa. Tällä hetkellä panostamme kehitystyöhön pidentääksemme elinkaaria jopa 40-50 vuoteen. Kaluston monimutkaisuus tulee vain lisääntymään, mikä lisää elinkaarten keskivaiheen päivitysten merkitystä. Pystymme tekemään laadukkaita ja kustannustehokkaita päivityksiä niin, että materiaalin käytettävyys ei kärsi, vaan se jopa parantuu.

Vaikeutetaan kysymystä, millaisen Patrian näet kymmenen vuoden päässä?

Meillä on selkeästi isompi Patria, joka on entistä relevantimpi yhtiö myös Suomen ulkopuolella. Toimintamaissamme Patria tunnetaan keskeisenä puolustuskyvyn ja huoltovarmuuden turvaajana. Edustamme käytettävyyslukujen parhaimmistoa eli toimittamamme ja/tai huoltamamme kalusto on nopeasti käytettävissä, pitkällä tähtäimellä jopa alenevin kustannuksin.

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa Patrialle?

Kestävä kehitys on osa tämän päivän toimintamallia. Sitä odotetaan kaikilta yrityksiltä millä tahansa alalla. Patria pyrkii toteuttamaan omalta osaltaan mm. Pariisin ilmastosopimusta, koska sitä meiltä odottavat niin asiakkaat kuin omistajatkin. Myös puolustusvoimatarpeet edellyttävät tänä päivänä kustannustehokkuuden parantamista, mukaan lukien pienenevä kulutus, vähäisemmät päästöt ja kevenevät logistiset ketjut.

Puhutte paljon kumppanuusmallista, mitä se käytännössä tarkoittaa?

Kriittisten toimintojen osalta meillä on asiakkaidemme kanssa eri tasoisia kumppanuussopimuksia. Kumppanuusmalli tuo asiakkaillemme hyötyjä, joita he eivät kykenisi yksin tavoittamaan: joustavampi kapasiteetin käyttö, mahdollisuus kilpailuttaa hinnat, ajantasainen huippuammattitaito aina saatavilla ja kyky reagoida ruuhkahuippuihin. Tärkein kumppanuusasiakkaamme on Suomen puolustusvoimat.

Patrian visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa.

Mikä rooli on kansainvälistymisellä?

Kansainvälistyminen on tärkeää, koska kotimarkkinat tarjoavat rajalliset kasvumahdollisuudet. Jotta varmistamme taloudelliset resurssimme ja huippuosaamisen, kasvun tulee suuntautua myös Suomen ulkopuolelle. Kohdemarkkinoiden entistä syvällisempi tunteminen mahdollistaa strategiamme toteutumisen.

Patrian visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa – mitä se edellyttää henkilöstöltä?

Patria tunnetaan organisaationa, joka pitää lupauksensa. Kun siihen lisätään ennakoiva asiakasdialogi nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, Patriasta tulee asiakasorientoitunut markkinoiden rakentaja.

Miten Patria houkuttelee vastavalmistuneita?

Olemme yhtiönä tulleet entistä avoimemmaksi, mikä näkyy esimerkiksi lisääntyvänä oppilaitosyhteistyönä. Meillä ratkottavat ongelmat ovat tyypillisesti hyvin monimutkaisia, mikä viehättää korkean ambitiotason ihmisiä. Hymy välähtää Rautalingon kasvoilla: ”Meillä pääset tekemään sitä, mitä muualla et pääse edes näkemään.

Lue lisää artikkeleita Patrian 100-vuotisjuhlajulkaisusta