Tulosta
Eurooppalainen turvallisuuspolitiikka muuttui 24.2.2022, kun Venäjän laajamittainen hyökkäys suvereeniin Ukrainaan sai eurooppalaiset päätöksentekijät tarkastelemaan turvallisuustilannetta yhteisellä tavalla. Tilanne muuttui tuolloin myös puolustusvälineteollisuuden näkökulmasta.

Valtiot ovat olleet puolustustarvikehankinnoissa perinteisesti hyvin protektionistisia. Ukrainan sota on osoittanut yhteensopivan kaluston ja suorituskyvyn tarpeen, jotta logistinen tuki ja huolto voidaan hoitaa nykyistä tehokkaammin ja varmemmin. Euroopan puolustusrahasto EDF edistää rahoituksellaan yhteisten hankintaohjelmien kehittämistä ja nykyinen geopoliittinen tilanne tulee todennäköisesti vauhdittamaan näiden aloitteiden läpimenoa ja kasvattamaan niiden rahoitusta. Kansallinen päätöksenteko tulee näistä hankkeista huolimatta olemaan vastaisuudessakin merkittävässä roolissa puolustusteollisuuden kehityksessä johtuen eri maiden erilaisesta puolustusmateriaalitilanteesta.

Eurooppa voi kuitenkin vahvistaa puolustustaan uudelle tasolle kehittämällä yhteisiä eurooppalaisia suorituskykyjä entistä määrätietoisemmin. Edessä on vuosia kestävä eurooppalainen varautuminen ja lisääntyvä kysyntä, vaikka Ukrainan sota loppuisi tänään.

Ukrainan sodan oppeja jo nyt on, että vanhentuneeksi sodankäynniksi nimitetty rintamasota on sodan arkea nykypäivänäkin. Eurooppalainen turvallisuuspoliittinen näkemys on perustunut vuosikymmeniä varautumiseen erityisesti muun muassa informaatiosotaa ja kyberuhkia vastaan. Suomi on ollut tämän ajattelun suhteen yksi harvoja poikkeuksia ja maan kyvykkyyksiä on pidetty yllä myös niinä aikoina, kun enemmistö laiminlöi oman puolustuskykynsä kehittämisen ja materiaalihankinnat.

Sota on vaikuttanut erityisesti ampumatarvikkeiden saatavuuteen ja tarvikepulaan. Pandemia ja sen aiheuttamat toimitusketjujen ongelmat sekä inflaatio ovat puolestaan vaikuttaneet kalustohankkeisiin, mukaan lukien ajoneuvot ja asejärjestelmät. Yhteiseurooppalaiset hankkeet tuovat nopeutta päätöksentekoon ja tehokkuutta kustannusinflaation hallintaan, mutta on hyvä muistaa, että kalustohankintojen prosessit kestävät tyypillisesti joka tapauksessa useita vuosia.

Edellä mainituista syistä johtuen eurooppalainen puolustusyhteistyö on muutoksessa ja puolustusteollisuuden olemassaolon perusteet ovat kirkastuneet kaikille.

Patria on erinomaisessa asemassa vastaamaan puolustusteollisuuden tarpeisiin uudessa maailmanajassa. Olemme kansainvälinen ja ajanhermolla kehittyvä puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö, jolla on juuret Suomessa ja yli satavuotinen historia. Patrialla on huippuluokan osaajat, uudistettu organisaatio sekä kasvustrategia. Niiden ja Through life capability, Protected mobility & defence systems ja Battlefield & critical systems -tuotteiden ja -palveluiden vauhdittamana olemme asiakkaidemme tae toimintavarmuudessa ja kumppani kriittisissä toiminnoissa.

Kun kaiken on pakko toimia.

Esa Rautalinko
Toimitusjohtaja
Patria

Lue tämä ja muita artikkeleita PATRIA MAGAZINE 1/2023 -lehdestä (in English)