Tulosta

Rekisteritietojen tarkastaminen

Patria hoitaa yritystoimintaansa liittyviä tehtäviä käsitellessään asiakkaidensa, sidosryhmiensä ja oman henkilöstönsä henkilötietoja. Henkilötietojen asetuksenmukainen käsittely ja luottamuksen ylläpitäminen on Patrialle tärkeää. Patria suojaa saamansa henkilötiedot lainsäädännön edellyttämällä tavalla tarvittavin hallinnollisin ja teknisin menetelmin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on Patrian rekistereissä. Pyyntö tehdään kirjallisesti. Vastaus tietopyyntöön toimitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaisua niihin tietoihin, jotka hänestä on kirjattu rekistereihin virheellisesti.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö Suomessa

Rekisteröity toimittaa rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen henkilökohtaisesti johonkin seuraavista Patrian toimipisteistä: Helsinki, Hämeenlinna, Tampere tai Halli. Toimipisteen vastaanotto tarkastaa tietopyynnön esittäjän henkilöllisyyden ja vastaanottaa lomakkeen. Rekisteröidyn tunnistamisen virallisina asiakirjoina toimivat henkilökortti, passi ja ajokortti.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö ulkomaantoimintojen osalta

Patrian ulkomaantoimintoihin ja tytäryhtiöihin, kuten Milworks OÜ (Viro), Patria Helicopters AB (Ruotsi) ja Patria BEC SRL (Belgia) kohdistuvat tietopyynnöt osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Patrian yhteystiedot