Tulosta

Patria koostuu seuraavista liiketoiminnoista: Aviation, International Support Partnerships, Systems, Land, Aerostructures, Millog ja Nammo.

 

Aviation tarjoaa lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukea sekä lentokoulutusta

Aviation-liiketoiminta tarjoaa lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalveluita, jotka kattavat rungon, moottorin ja laitteiden korjaukset, huollot ja modifikaatiot. Asiakaskuntaan kuuluvat eri maiden puolustusvoimat ja puolisotilaalliset joukot sekä alkuperäiset laitevalmistajat (OEM) ja siviiliviranomaiset eri puolilla maailmaa. Lentokoulutuspalveluihin kuuluu sekä sotilas- että siviililentokoulutus. Aviation on Suomen Puolustusvoimien strateginen kumppani.

International Support Partnerships tarjoaa kansaivälisesiä elinkaaren tukipalveluja

International Support Partnerships -liiketoiminta tarjoaa kansainvälisiä elinkaaren tukipalveluja, kuten yhteistyö puolustusvoimien ja viranomaisorganisaatioiden kanssa ylläpidon palvelujen ja ratkaisujen tarjoamiseksi kaikille puolustushaaroille kansainvälisesti. ISP-liiketoiminta tukee useita eri lentokone- ja helikopterityyppejä valmistajien valtuuttamina huoltokeskuksina ja toimipisteinä. Keskeisinä toimintoina ovat huolto- ja kunnossapito, modifikaatiot, varaosat, tekninen tuki ja ylläpito ratkaisut. Patria Latvia SIA, Defence Partnership Latvia SIA,  Milworks OÜ ja Kongsberg Aviation Maintenance Services AS ovat osa ISP-liiketoimintaa.

Systems tarjoaa vaativia järjestelmätoimituksia ja integrointeja

Systems-liiketoiminta tarjoaa vaativia järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä puolustusvoimille että turvallisuusviranomaisille. Erikoisosaamisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi ja elinkaaren tuki. Systems on Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani.

Land tarjoaa johtavaa asiantuntemusta panssaroitujen pyöräajoneuvojen ja epäsuoran tulen järjestelmien alalla

Land-liiketoiminnan keskeisiin tuote- ja palvelualueisiin lukeutuvat korkealuokkaiset panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheittimet sekä niiden koko elinkaaren tukipalvelut. Tunnetuimmat tuotteet ovat Patria AMV –tuoteperhe sekä Patria Nemo -kranaatinheitinjärjestelmä. Sekä AMV että Nemo ovat markkinajohtajia tuotesegmenteissään.

Aerostructures hallitsee vaativat komposiittirakenteet

Aerostructures-liiketoiminta suunnittelee ja valmistaa vaativia, lentokone- ja avaruusrakenteita sekä komposiitti- että metallimateriaaleista. Liiketoiminta on aktiivisesti mukana uusien komposiittiteknologioiden kehittämisohjelmissa. Ydinosaamista ovat vahva komposiittirakenteiden suunnitteluosaaminen ja tehokkaat tuotantoprosessit.

Millog tarjoaa strategista kumppanuutta

Millog Oy tarjoaa materiaalien elinkaaren tukipalveluita sotilasasiakkaille ja strategiselle kumppanille Suomen puolustusvoimille. Tehtäviin kuuluu ajoneuvojen ja panssarikaluston, ase- ja elektroniikkajärjestelmien, laiva- ja järjestelmäalan kunnossapito ja niiden edellyttämät materiaali- ja elinkaaripalvelut sekä kaluston ja järjestelmien asennukset ja modifikaatiot. Patrian omistus Millogista on 61,8 %.

Nammon erityisosaaminen keskittyy ammus- ja ohjustuotteisiin

Nammo AS on Patrian (50 %) ja Norjan valtion (50 %) omistama ja keskittyy ammus- ja ohjustuotteiden sekä ympäristöystävällisten demilitarisointipalvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Nammo AS kehittää ja tuottaa korkean teknologian ampumatarvikkeita sekä sotilas- että siviilikäyttöön. Tuotteisiin kuuluvat myös olalta laukaistavat asejärjestelmät sekä rakettimoottorit sotilas- ja avaruussovelluksiin. Nammolla on tytäryhtiöitä Australiassa, Espanjassa, Kanadassa, Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Sveitsissä, USA:ssa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.