Tulosta

Patrian Menestyksekäs strateginen kumppanuus Suomen Ilmavoimien kanssa

Patrian yhteistyö Suomen ilmavoimien kanssa juontaa juurensa 1920-luvulle. Yhteistyö Suomen merivoimien kanssa puolestaan alkoi 1960-luvulla alusten dieselmottoreiden ja niihin liittyvien järjestelmien kunnossapidon merkeissä. 1990-luvun puolivälissä, vuosikymmenten tiiviin yhteistyön jälkeen, Patriasta tuli Suomen ilmavoimien ja merivoimien strateginen kumppani. Tämä strateginen kumppanuus uusittiin vuonna 2015 Patrian ja Suomen puolustusvoimien välillä, ja samalla hiottiin vuosikymmenten yhteistyön tuloksena kehitettyjä menettelyjä ja ehtoja, selkeytettiin molempien osapuolten rooleja ja vahvistettiin yhteistyötä kaikilla valmiustasoilla.

Strategista kumppanuutta on laajennettu niin, että tällä hetkellä sopimus kattaa johtamis-, hallinta-, tiedustelu- ja valvontajärjestelmät, järjestelmäintegraatiot ja ohjelmistokehityksen sekä lentokoulutuksen Patrian toimittamilla lentokoulutuslaitteilla/simulaattoreilla.

 

Patrian rooli Suomen ilmavoimien strategisena kumppanina

Strategisen kumppanuuden tavoitteena on turvata Suomen ilmavoimien materiaalin toimintavalmius. Näin ollen Patrian palvelut ovat ilmavoimien käytettävissä kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.

  • Varmistaa toimintavalmiuskyky kotimaassa myös kriisi- tai sotatilanteissa, jolloin kansainvälisten kumppaneiden tukea ei välttämättä ole käytettävissä.
  • Varmistaa kaluston käytettävyys ja operatiivinen suorituskyky koko suunnitellun käyttöiän ajan, joka voi olla jopa 30 vuotta.
  • Mahdollistaa arvokkaan osaamisen ja tietämyksen lisääntyminen kotimaassa, mikä on tärkeä tekijä toimitusvarmuuden varmistamisessa.

Strategisen kumppanuuden ansiosta Ilmavoimat voi keskittyä koneiden käyttöhuoltoon, kun sen strateginen kumppani Patria puolestaan vastaa koneiden ja niiden moottoreiden raskaasta huollosta, korjauksista, päivityksistä, rakenteellisista modifikaatioista sekä järjestelmien kehityksestä niin ilmassa kuin maassa. Nämä toimenpiteet tehdään Ilmavoimien asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Sopimuksen alaiseen kalustoon kuuluvat F/A-18 Hornet -hävittäjät, Hawk Mk51/66 -suihkuharjoituskoneet, NH90-helikopterit, CASA 295M -kuljetuskoneet ja Grob G115E -koulukoneet.

Tämän lisäksi Patria vastaa Suomen ilmavoimien, maavoimien ja Rajavartiolaitoksen alkeis- ja peruslentokoulutuksesta.

Strateginen kumppanuus toimii joustavasti ja mahdollistaa tiiviin yhteistyön sekä nykyiseen kalustoon että tuleviin ohjelmiin liittyen.

Vuosien toiminnan aikana kerätyn tietämyksen ansiosta Patria voi tukea Puolustusvoimia ilmailualan materiaalihankintaohjelmissa aina tarvittaessa. Tuki koostuu tekniikkaan, elinkaaren hallintaan ja muuhun alan osaamiseen liittyvästä asiantuntija-avusta, ja sitä annetaan valmistajiin sitoutumattomalta pohjalta. Hyvä esimerkki on asiantuntija-avun antaminen hävittäjähankintaan, jossa haetaan uusia hävittäjiä korvaamaan ikääntyvät F/A-18 Hornetit 2020-luvulla.

Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimien ja Patrian välinen strateginen kumppanuus on tuottanut ratkaisun, joka on tehokkaampaa kuin ainoastaan OEM-valmistajien tai järjestelmätoimittajien kanssa toimiminen. Tiivis, paikan päällä tapahtuva yhteistyö sekä yhteinen tavoite toimitusvarmuudesta kotimaassa mahdollistavat toimenpiteiden tehokkaamman toteuttamisen.

Tämän työnjaon ansiosta Ilmavoimat voi keskittyä ydinosaamiseensa, eli Suomen ilmatilan suojaamiseen.