Tulosta
Valtion omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen ensisijaisena tavoitteena on valtio-omisteisten yhtiöiden kehittäminen ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen.

Eero Heliövaara on valtion omistajaohjausyksikön osastopäällikkö ja ylijohtaja.

Valtio pitää tärkeänä, että tämä tapahtuu vastuullisesti ja että valtio-omisteiset yhtiöt noudattavat parhaita vastuullisuuskäytäntöjä. Omistajan tärkeimmät välineet ovat itsenäinen omistajastrategian valmistelu, hyvän hallintotavan kehittäminen sekä yritystalouden ja yritysvastuun analyysi. Oikealla tavalla suunniteltuna, järjesteltynä, resursoituna ja toteutettuna nämä välineet luovat valtiolle aiempaa paremmat mahdollisuudet kehittää yhtiöitä ja tukea omistaja-arvon pitkäjänteistä kasvua. On paljon tutkimusta siitä, minkälainen on hyvä omistaja. Hyvän omistajan tunnusmerkkejä ovat aktiivisuus, vaativuus, ja vastuun kantaminen huonoinakin aikoina.

Kansainvälistä huipputasoa

Niin Euroopassa kuin muillakin Suomen kannalta tärkeillä markkinoilla on tällä hetkellä suuria haasteita. Suomessa on menossa samaan aikaan suuri rakennemuutos, joka kohdistuu erityisesti perusteollisuuteemme, minkä lisäksi digitalisoitumisen edistyminen luo suuria muutospaineita erityisesti palveluliiketoimintaan. Tyypillistä on, että vaikeampina aikoina valtion omistamisen merkitys lisääntyy. Patrian omistajapohjaa tarkasteltaessa teollinen kumppanuus on osoittautunut hyväksi tavaksi kansainvälisen liiketoiminnan toteuttamisessa. Valtion mielestä on tärkeää, että Patrialle saadaan vähemmistöomistajaksi uusi teollinen kumppani, joka vahvistaa yhtiön liiketoiminnan edelleen kehittämistä. Patria ei ole alallaan suurimpien joukossa, mutta sillä on upeita keihäänkärkiä, joissa se voi sanoa olevansa maailman huipputasoa. Pienen pääomaköyhän Suomen teollisuudelle vientimarkkinat ovat kullan arvoiset. Niin myös Patrialle. Voimme pitää asemamme huipulla ja käyttää varoja tuotteiden kehittämiseen vain sillä, että saamme tulovirtaa kansainvälisiltä markkinoilta. Tuotteiden jatkuva kehittäminen, digitalisaation läpimurto kaikkeen siihen mitä teemme, edellyttää jatkuvaa ponnistusta tuotteiden ja palveluiden kehityksessä.

Omistajuuden strateginen merkitys

Valtiolla on käytössä suuri määrä käsitteitä, jotka määrittävät valtion omistamisen syvyyden yrityksissä. Kaikkein lievin valtion omistamisen näkökulma on sijoittajaintressi. Nämä yhtiöt ovat kaupallisesti toimivia yrityksiä, joiden omistamiseen valtiolla on vain taloudellinen intressi. Niistä luopumiseen ei ole estettä. Patrian omistajuuden intressi valtiolle on strateginen ja muodostuu maanpuolustuksesta. Strategisen intressin kategoriaan kuuluu sekä kaupallisin perustein toimivia yhtiöitä että erityistehtäväyhtiöitä. Kaupallisissa yhtiöissä strateginen intressi voi edustaa yhtiön liiketoiminnasta vain muutamaa prosenttia. Erityistehtävä yhtiöillä on valtiolle jokin erityinen tehtävä hoidettavanaan. Erityisesti strategisen intressin yhtiöissä omistamista ei voi ulkoistaa, koska se on haastava taitolaji. Omistajan pitää tuottaa lisäarvoa ja omistajan tulee olla yhtiöiden arvostama. Omistamiseen liittyy pitkäjänteisyys ja vastuun kantaminen vaikeinakin aikoina. Omistamiseen liittyy usein periaatteita, arvoja ja ajatusmaailmoja, jotka kaikki tekevät siitä uniikkia. Omistajuuden yksi työkalu on hallitusvalinnat. Omistajan tehtävä on huolehtia siitä, että yhtiön hallituksessa on riittävä määrä juuri sellaista monipuolista osaamista ja asiantuntemusta, joka tukee omistaja-arvon kasvua ja toimivaa johtoa. Nämä vaatimukset on huomioitu myös Patrian nykyisen hallituksen nimityksissä.